Bijzondere zorg

a) Ons Tehuis, Poperingseweg 30.       http://www.onstehuis.net/

"Ons Tehuis" is een intercommunale vereniging tussen de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk en Waregem met het doel een gezinsvervangend milieu te scheppen voor kinderen die sociaal, familiaal of moreel verwaarloosd zijn.
Een volledige opvoeding wordt verstrekt aan jongens en meisjes tot 18 jaar.

 

b) V.Z.W. MATTHIJS, Vinkenlaan 3.       http://vzwmatthijs.be/

Dit is een kleinschalig project waar kinderen met een matige en zware mentale handicap therapeutisch worden begeleid.
Hiervoor staat een team klaar van orthopedagogen, opvoeders, kinesisten, logopediste en een kinderarts.

                                                                                             

c) DEN OMMELOOP,  Poperingseweg 28b + c en andere locaties       http://www.denommeloop.be/

                        TEHUIS VOOR WERKENDEN

Den Ommeloop wil op een kleinschalige manier opvang en begeleiding bieden aan personen met een handicap uit de streek. In eerste instantie richten wij ons tot werknemers van een beschutte werkplaats maar dat is geen noodzaak. Ook mensen die ergens anders werken kunnen bij ons terecht. Voor een deel van de gasten is het tehuis een blijvende woonvorm. Een ander deel van de gasten worden voorbereid op één of andere vorm van begeleid wonen. Daarvoor beschikken we over twee gebouwen: één voor een leefgroep en één ingericht voor studio.

                                                                                                 

d) HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS H. HART, Poperingseweg 16.       http://www.hhartieper.be/nl/

Hier wordt er medische en psycho-sociale hulp geboden aan een 500 patiënten. Begonnen in 1900 is het centrum thans, mede dank zij de belangloze inzet van de Zusters van de "Bermhertigheid Jesu" uitgegroeid tot één van de beste van het land. Naast een medisch team, bestaande uit dokters en verplegenden, zijn er ook psychologen, ergotherapeuten en een uitgebreide verzorgings- en administratiedienst.

 Na een korte of langdurige periode kunnen heel veel patiënten opnieuw hun plaats in gezin en maatschappij opnemen.

e) DE IEP – WIKHOF, Poperingseweg 34.       http://www.cjthuizen.be/deiep/

"De Iep" is een nieuw jeugdvakantiehuis uitgebaat door het Centrum voor Jeugdtoerisme. De kleinschaligheid van het huis en de omliggende groenzone waarborgen een gezellige, huiselijke sfeer. Verder zijn er nog een eetzaal en 3 vergader- en of recreatiezalen. Deze zijn eveneens geschikt voor vormingsweekends. Jeugdbewegingen en jongerengroepen zijn vanzelfsprekend de grootste doelgroep maar ook gezinsgroepen of andere verenigingen, zelfs individuelen zijn er welkom.

                                                                                                     

f) PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS 'TEMPELHOF', Tulpenlaan.

Voor 60 gestabiliseerde psychiatrische patiënten betekent de 'oude Brouwerij' een nieuwe thuis vanaf 1997.


g) BEGELEID WONEN 'DE OVERWEG', Poperingseweg 14.en Fazantelaan    http://www.denommeloop.be/

      Beschut Wonen"De Overweg" biedt huisvesting en begeleiding aan volwassenen die omwille van hun psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Beschut Wonen beschikt over 16 huizen in Ieper en een multidisciplinair team en is erkend voor 77 bewoners. Elke bewoner wordt begeleid door een vast personeelslid dat ingaat op diverse aspecten: psychische en relationele ondersteuning, sociaal-administratieve opvolging, eventueel budgetbegeleiding, planning van de vrije tijd en zinvolle dagbesteding... Na kennismaking kan een aanvraagprocedure starten.

 

h) DE LIER, Poperingseweg 28c
Opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers en niet-begeleide minderjarige erkende vluchtelingen met specifieke noden