DE LEVENSBOOM

Terug naar startpagina

Tweeduizend jaar christendom: Jezus Christus, de Levensboom.”
De levensboom

 Het jaar 2000 wilden we zoals op alle parochies van ons bisdom waardig vieren. Mgr. Larridon deed het voorstel om in elke parochie een blijvende herinnering aan dit jaar te verwezenlijken. Bij ons werd het de Levensboom. Dit jaar zou een jaar worden van bezinning en verdieping. Een jaar waarin we in een zichtbaar teken telkens zouden herinnerd worden aan ons engagement tot verdieping en bezinning.
Hoe groeide het? Eén en ander werd uitgepraat in de parochieraad en in het parochieteam.
Er werd gekozen voor een beeldengroep. Tweeduizend jaar christendom verwijst uiteraard naar Jezus Christus. Maar tweeduizend jaar christendom krijgt handen en voeten in allen voor wie Jezus Christus is gekomen. De levende en bevrijdende boodschap van Jezus leeft verder in mensen. Daarom moeten er ook mensen met een bijzonder charisma en evangelische uitstralingskracht rond Jezus staan, duidelijk en goed herkenbaar, met name genoemd. Ook deze keuze was niet zo eenvoudig.

Aan de Moeder van Jezus kan men niet voorbijgaan. 

Gezien de goede samenwerking tussen de christelijke kerken in Ieper krijgt de orthodoxe kerk in de apostel Andreas een knipoog van gemoedelijkheid en de protestantse kerk in het beeld van Luther een teken van verzoening in dit Heilig Jaar.

Heilige AndreasLuther


In Sint-Elooi brengen we hulde aan al die mensen die in onze streken het geloof hebben verkondigd.

Sint-Elooi

In het beeld “Mensen onder weg” voelen we ons verbonden met die miljarden mensen die in de loop van tweeduizend jaar Christendom zich hebben laten grijpen door de liefde van Jezus. Mensen die elk op hun eigen wijze geënt op de Levensboom vrucht van die verbondenheid zijn geweest en zullen blijven.

Mensen onderweg

Pater Pio

Als Kapucijnen hebben we een plaats gegund aan Pater Pio. Deze grote volksheilige spreekt niet alleen tot de mensen in zijn buitengewone gaven maar vooral omdat hij een man van gebed was. Hij die in het vieren van de eucharistie en het toedienen van het sacrament van de biecht een voorbeeld was. Hij die zieken en armen op een bijzondere wijze lief had.


Heilige GodelieveGodelieve
van Gistel werd gekozen omdat ze een vrouw was en een heilige van de streek. Haar trouw in een wereld waar soms trouw zover zoek is vervult ze zeker een verkondigende plaats bij de Levensboom.

Moeder Teresa, in haar tengere, kleine en broze lichamelijkheid, is zij teken geworden van een buitengewone geestelijke kracht in haar zorg voor stervenden en marginalen.

Pater Damiaan was niet alleen in zijn gekwetst lichaam een broeder en een gelijke van de melaatsen maar ook diep in zijn hart voelde hij zich soms als een uitgestotene. Terecht mocht hij zeggen: “Wij,  melaatsen.”

Als volgelingen van Franciscus van Assisi maar ook om hulde te brengen aal alle broeders en zusters die in de geest van Franciscus in de loop van de eeuwen hier in Ieper geleefd en gewerkt hebben kreeg Franciscus ook zijn plaats. In hem groeten we die Gods verbonden man, die uitriep: “Mijn God en mijn al”. In het ontvangen van de kruiswonden zien wij Jezus ons Franciscus geven als die man die op Hem geleek ten diepste. Hij die als minnezanger Gods grootheid bezong in het lied der schepselen. Hij broeder van alle mensen.

 Maar nu moest de droom nog uitgevoerd worden. Waar zou de beeldengroep er komen? Hoe zouden de beelden eruit zien? Hoe moest Jezus afgebeeld worden? Jezus werd gebracht als een Levensboom. De evangelietekst van Johannes over de wijnstok werd de centrale gedachte. Mensen werden gezien als ranken geënt op de Levensboom.

Moeder TeresaHeilige DamiaanHeilige Franciscus van Assisi

En de ontwerper? Dit werd niemand minder dan Marc Maes, kunstenaar op onze parochie. Als basis gebruikte hij een Friese terp. In Friesland behoedt de terp of kleine heuvel tegen het wassende water. Het is als een rots in de branding of “rots waarop Ik mijn Kerk bouw.” Voor de terp werd gekozen voor Balegemse steen.

Centraal staat de Levensboom die de verticale link tussen zijn aardse wortels en de bovenaardse takken verduidelijkt.
De boom is vervaardigd uit brons (80 % rood koper en 20 % tin). De beelden werden uit keramiek vervaardigd.
De berg is de ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde. De palmen als een teken van vrede. Het pad rond het monument staat als symbool voor de weg die we gaan door het leven.

 
Zaterdag 11 november 2000, was voor onze parochie een hoogdag. Het monument 2000 kende zijn voltooiing. De vicaris-provinciaal van de minderbroeders Kapucijnen, Hugo Gerard, onthulde en zegende het beeld van Franciscus van Assisi. De bisschoppelijke vicaris, E.H. Noël Vangansbeke, schonk ons het monument als zending en opdracht, als gave en opgave.