De parochie bouwt het sociale leven uit

Hieronder volgen een reeks werkgroepen en organisaties die onze parochie een rijk sociaal leven bezorgden. Alle namen van bestuursleden en functionarissen van al die werkgroepen vernoemen is onbegonnen werk. Daarom beperken wij ons in dit naslagwerk tot het vermelden van de stichters of de eerste initiatiefnemers.

 a) Kind en Gezin ’t Capucientje

 Bij de stichting in 1958 van de parochie zagen we een het aantal geboorten elk jaar stijgen. De pastoor, pater Herman, wou al vlug iets doen voor de vele jonge gezinnen zowel voor hun nog kleine baby’s als voor straks het kleuter en lager onderwijs. Daarvoor ondernam hij o.m. stappen om op de parochie een steunpunt te krijgen van Kind en Gezin (vroeger ook wel eens in de volksmond “de weging” genoemd).

Bij de stichters waren dus de pastoor en mevrouw Elisabeth Pype-Lahousse. De eerste voorzitster was mevr. Dejaegher-Sansen met als eerste comitéleden: mevr. Gruwier, mevr. Decleer, mevr. Carton, mevr. Fisher en mevr. Dedulle.                                                                                                Inhuldiging "Kinderwelzijn"  Bemerk: pater Herman in het midden met naast hem dokter Alliet

b) DE K.B.G. bestaat op onze parochie sinds 1970. Alle gepensioneerden kunnen lid worden van deze bond. De K.B.G. bezorgt haar leden ontspanning, godsdienstige en culturele vorming. Er wordt een brede waaier van activiteiten aangeboden. Pastoor Pater Jan Scheerlinck was de initiatiefnemer en stichter. Hij werd hierbij geholpen door Sylvain Durieu.

Thans gaat deze vereniging verder onder de naam OKRA. Open, Kristelijk, Respectvol, Actief. Een bruisende beweging van, voor en met 55+!

 

c) De KWB of katholieke werknemersbeweging (thans PIB)

De K.W.B. is een socio-culturele vormingsbeweging. Het is een deelvertakking van het A.C.W. De werknemers kunnen er elkaar ontmoeten door allerhande initiatieven: gesprekken, info- en vormingsavonden, ontspanning, bezoeken, kooklessen, dropping, uitstappen, Sint-Maartensrondgang, Kerstviering, enz, enz.

Het maandelijkse ledenblad "Raak" werd destijds door de wijkmeester van de buurt, thuis bezorgd.

Hij brengt U ook op de hoogte van de komende activiteiten hier ter plaatse, of op arrondissementeel vlak. De kaartersclub van de K.W.B. heet de Tempelierkaarters. Tijdens de zeven wintermaanden op elke 4de zondag van de maand houden zij hun kaarting.

Over de werking van de plaatselijke K.W.B. afdeling worden de leden geïnformeerd door het maandelijkse infoblaadje "De Tempelier". Nu zet de PIB (parochie in beweging) deze werking met veel enthousiasme verder.

 

Namen van bestuursleden en wijkmeesters volgens de verslagen van toen:

Neyt Frans, Pauwels Leon, Iliano R., Vervaeke Roger, Hennin André, Decorte Jerome, Duflou A., Decrock R., Pype J., Vandevelde Maurice, Philippe Daniël, Ramette Albert, Janseghers Charles, Verschoore Gerard, Degezelle, Desaedeleer, Vandenberghe; Lowie

 


                                                                                                    Kaartersclub KWB - Maurits Vandenberghe als kampioen ingehuldigd in 1959

d) De KAV of kristelijke arbeidersvrouwen

K.A.V. is een beweging van vrouwen die in samenwerking geloven.

De K.A.V. betekent: mensen die samenkomen en hun vragen stellen. Mensen die zoeken naar een eigen levensstijl niet enkel luisteren naar voordrachten en nee  knikken, zelf meedoen en meezoeken en een eigen mening vormen.

Je bent christelijk en je wilt dit beleven, je stelt vragen hoe het woord van Christus in deze tijd beleven.

Er wordt ook aandacht besteed aan thema's die jonge vrouwen kunnen boeien. Ook opvoeding, begeleiding en verzorging van de kinderen krijgen aandacht.

Bestuur van het eerste uur: Elisabeth Pype – Lahousse, Clara Desodt – Sohier, Georgette Henni – Bryon.

Eerste kernleden: Lea Hendrix, Margriet Vandenberghe, Mevr. Alexander, Madeleine Compernolle, Margriet Rosselle, Alice Dedulle, Mevr. Lechat, Marietje Vervaecke, Agnes Moerman en Elisabeth Mulier.


Avondfeest voor wijkmeesteressen en kernleden met hun echtgenoot ter gelegenheid van 5-jarig bestaan en inwijding van de nieuwe vlag.
Ook het comité Kind en Gezin, dat toen nog gekoppeld was aan de KAV, is aanwezig.  -  November 1964Bezoek aan het reservaant Het Zwin
De eerste reis van KAV  OLV-Middelares  -   23 juni 1959


e) Chiro

Onze parochie heeft sinds 1957 (dus net vóór de stichting van de parochie) zowel een jongens- als een meisjeschiro.

Iedere zondagnamiddag staan de leidsters en leiders klaar om met kinderen en jongeren een spannende namiddag te beleven. Tijdens de grote vakantie houden zij een jaarlijks bivak. De jeugdbewegingen zijn weer in zegt men, maar op onze parochie stond de Chiro steeds paraat en maakt van jonge kinderen volwaardige en mondige jongens en meisjes voor de toekomst.

 

Eerste stichters:  Gerard Pauwels en Herman Verbeke,

zijn er wat later bij gekomen: Jef Mulier, Arnold Neels......