INLEIDING

Beste lezer,

Dit naslagwerkje is er gekomen naar aanleiding van een dubbel jubileum:
50 jaar parochie O.L.V.-Middelares en 85 jaar Kapucijnen op de Kruisstraat te Ieper. Het heeft zeker niet de pretentie volledig te willen zijn en menig lezer zal hier en daar beslist wat kunnen aan toevoegen.
Een werkgroep onder leiding van Herman Verbeke, voorzitter, Ghislain Lacante, secretaris en pastoor Pater Boni Van Looveren werken rond een jaarprogramma om dit jubeljaar te vieren. Zij hebben aandacht voor religieuze thema’s, culturele activititeiten en natuurlijk mag een volkse en ontspannende inbreng niet ontbreken.
Recente bewoners van onze parochie zullen zich afvragen:
“Waarom spreken oudere inwoners over “de Kruisstraat” i.p.v. Capucienenstraat?”
Deze en nog heel veel andere vragen en historiek van de parochie en de Kapucijnen willen we u in dit naslagwerk verduidelijken. Maar waarom hier niet meteen starten met een voorsmaakje?

We wensen je veel plezier met deze reis terug in de tijd en het nostalgisch stilstaan bij de vele werkgroepen en verenigingen en de foto’s die verwijzen naar de bruisende mentaliteit op deze parochie.

(Ieper, januari 2008, Ghislain Lacante)

Ieper heeft vroeger reeds een H. Kruiskerk gekend, waardoor de naam van onze wijk is ontstaan: “De Kruisstraat”. Rond 1210 werden op verschillende punten van de stad kruisen geplant, die het gebied moesten afbakenen, waarin de schepen van de stad recht mochten spreken. Zo’n kruis stond er ook ongeveer aan de café “De Vier Koningen”. Dat gebied noemde men “binnen cruce”.
Omstreeks 1217 werd er op de wijk een kerk gebouwd en die kreeg de naam Kruiskerk. Maar het volk ging liever naar de kapel van de Tempeliers. Die stond op de hoek van de Pannenhuisstraat.
Op aandringen van “Wouter metten Hand” maakte de bisschop van Terenburg er een parochie van. De kerk werd door de Fransen in 1297 vernield maar weer opgebouwd in 1303. Tachtig jaar later kwam dan de volledige vernieling onder het beleg van de Engelse troepen.
Ook de paters Kapucijnen zijn geen onbekenden voor Ieper. Ze werden immers plechtig door de bisschop Mgr. Karel Maes de stad binnengeleid op 9 oktober 1609. Ze woonden in de huidige Sint-Catharinastraat en weefden er de stof voor al de paters van de Belgische provincie om hun pijen van te maken. De paters werden door de Fransen in 1797 verdreven en hun klooster te Brugge werd verkocht.
Sedert 1923 zijn de paters Kapucijnen terug in Ieper. Mgr. De Smedt heeft Pater Herman in 1958 tot eerste pastoor benoemd.
Officiële oprichtingsdatum: 13 juni 1958.

Oude Wevers waart ge van uw pij,

Franciscuszonen in deze stede,

Weeft nu maar opnieuw aan Ieper

Een nieuwe zoom van zielen blij!