JUBILEUMVIERING

Terug naar startpagina

Aankondiging van het feest

Verslag van het feest

Fotoreportage

Lied


    AANKONDIGING

Zoals jullie al weten viert onze pastoor, Pater Boni, dit jaar een dubbeljubileum: 50 jaar priester en 30 jaar pastoor.
Dit uniek gebeuren willen wij als parochiegemeenschap zo maar niet laten voorbij gaan.
 

Zoals het goede Vlamingen past plannen wij hiervoor een jubelfeest en wel op maandag 28 mei, tweede Pinksterdag.

Jullie werkgroep of vereniging of via jullie inzet op de parochie worden jullie uitgenodigd tot dit feest.

We starten de jubileumviering om 10.00 uur met een eucharistieviering in de parochiekerk.
De eucharistieviering wordt  voorgegaan door de vicaris-generaal, Koen Vanhoutte, bijgestaan door o.m. priesters uit de federatie.
Na deze viering volgt een academische zitting met receptie in de Familiekring.

 Graag nodigen wij iedereen hierbij uit tot zowel de eucharistieviering als de academische zitting met receptie achteraf. 

Dat we met velen onze jubilaris, pater Boni, mogen feliciteren.

Wij willen, samen met u en onze ganse parochiegemeenschap, dankbaar terugblikken op zoveel inzet als priester en als waarachtige herder in de parochiepastoraal.

Wij danken en vieren zijn priesterschap
waarin hij, met Jezus als inspirerende kracht,
en met Franciscus van Assisi als voorbeeld,
getuigt van Gods liefde.
Wij vieren dat wij pinkstermensen zijn
en dat wij, rond onze pastoor, kring willen vormen
en samen van Gods grote daden willen spreken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSLAG VAN HET FEEST

Tweede pinksterdag, 28 mei 2012, werd voor pater Boni en voor de parochie OLV-Middelares te Ieper een onvergetelijke dag.

Alsof de Hemel ermee gemoeid was,  werd die dag gezegend met een schitterend weertje.
De viering begon om 10.00 uur met een plechtige eucharistieviering voorgegaaan de de vicaris-generaal van ons bisdom: Eerw. Heer Koen Vanhoutte,
de medebroeders kapucijnen: broeder provinciaal, Gust Koyen en de broeders Norbert Maertens, Georges Verhaeghe, Arnold Desplentere en onze Poolse medebroeder te Ieper.

De vicaris-generaal en br. Dominiek (Arnold Desplentere) verzorgden de homilie.

Na de homilie nodigde de vicaris-generaal pater Boni uit, die dan nog tussen zijn familie zat, uit om mee te concelebreren.

De beide koren van onze parochie: het parochiaal zangkoor en het Sint-Franciscusjongerenkoor verzorgden de zang.

Na de eucharistieviering volgde een academische zitting met receptie in de parochiezaal Familiekring.
We luisterden eerst naar de toespraken van de Heer Frans Ligneel, eerste schepen van Ieper, die de  verontschuldigde burgemeester verving.
Vervolgens namen de Heer André Vandenbruwaene, voorzitter kerkfabriek OLV-Middelares en Mevr. Emelda Debouvere, teamlid van de parochie het woord.
Tussenin werden we aangenaam verrast met een intermezzo ons gebracht door een paar poetsvrouwen!!!

's Avonds volgde er nog een feestmaaltijd voor de familie van pater Boni en leden van de parochie.

Pater Boni mocht verschillende felicitaties in ontvangst nemen.
Hij werd niet alleen in de bloemetjes gezet maar kreeg ook een paar mooie geschenken.
Tijdens het feest werd er ook nog een lied gezongen ter ere van pater Boni.

In de fotoreportage hieronder krijgen jullie een sfeerbeeld van deze prachtige jubileumdag.

FOTOREPORTAGENog meer foto's? Klik dan op onderstaande link en vul daarna de code in:  bon600

http://fotoneirynck.pixerang-gallerij.be/nl/galerij/Pater_Boni/Pater_Boni


LIED

Lied gezongen tijdens de maaltijd

Bedankt pater Boni, bedankt voor uw zegen.
Bedankt pater Boni voor wat u ons hebt gegeven.
We begrijpen zeer goed wat u voor ons hebt gedaan.
Dank God dat zo’n priester in ons parochie mocht staan.
 

Uit het verre Congo naar hier
zeker niet voor zijn plezier
kwam pater Boni naar Ieper gevlogen.
Leerde de Westhoekse taal
kwam zo vlug op verhaal
begon dan preken in duid’lijk drie puntjes.
Hij  bracht Fransicus nabij
soms pater Pio in pij,
jongeren leerden weer wat te geloven
toen werd alles weer fijn
we moeten er dankbaar voor zijn
de parochie nu groot maar eens was ze klein.

 

Bedankt pater Boni, bedankt voor uw zegen.
Bedankt pater Boni voor wat u ons hebt gegeven.
We begrijpen zeer goed wat u voor ons hebt gedaan.
Dank God dat zo’n priester in ons parochie mocht staan.
 

Jij bent de zieken nabij
en maakt bedroefden weer blij
de deur van je huis staat steeds open.
De koffie smaakt wel eens zoet
maar dat maakt gesprekken zo goed,
iedereen moet wel van je gaan houden.
De leken tellen steeds mee
zo zijn z’in ‘t bisdom tevree,
de pastoraal draait dan op volle toeren.
En speelt Cercle niet thuis
dan zit jij stil voor de buis
en als ze scoren weerklinkt een gedruis.
 

Bedankt pater Boni, bedankt voor uw zegen.
Bedankt pater Boni voor wat u ons hebt gegeven.
We begrijpen zeer goed wat u voor ons hebt gedaan.
Dank God dat zo’n priester in ons parochie mocht staan.