Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 4 april
Editie van 11 april
Editie van 18 april
Editie van 25 april
Editie van 2 mei
Editie van 9 mei
Editie van 16 mei
Editie van 23 mei
Editie van 30 mei
dins

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 

Editie van 4 april

 Overlijden

* Marie Therese Woussen, weduwe van Gerard Duhayon, Huize Wieltjesgracht ,83 j.

* Lucien Decadt, weduwnaar van Paula Milleville, Huize Sint Jozef, 85 j.  

 

H. Communie.

Op vrijdag 6 april brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie

In tien stappen ( tien wekelijkse beurten) bereiden ouders, school en parochie de eerste communicanten voor op hun eerste communie. In de week van 19 tot 24 maart was het reeds stap zes. Deze stap heeft als titel:”Bidden met heel je hart”. Voor deze stap gaat pater Boni zoals hij dat al jaren doet naar elk eerste leerjaar.

Eerst kijken we nog even naar de biddende Jezus. Samen met de leerlingen ervaren we dat we kunnen bidden met heel ons lichaam op een zesvoudige wijze: “Zingend bidden”, “Uit een gebedenboekje bidden”, “Met gevouwen handen bidden”, Zonder woorden bidden”, “Met je eigen woorden bidden” en “Samen het Onze Vader bidden”.

2. Er werd veel gerepeteerd. In het vooruitzicht van de “Goede Week en Pasen” werd door onze koren, school en op andere wijze veel voorbereidend werk gedaan. Hartelijk dank aan jullie allen.

3. Palm. In de aanloop naar Palmzondag werden we voorzien van heel veel palm. hartelijk dank aan onze leveranciers als ik het zo mag zeggen. Aan  Georges Creus en Stefaan Parret en zeer hartelijke dank.

4. Team en meimaand. In het team van dinsdag 20 maart werden naast andere actualiteitspunten heel bijzondere aandacht geschonken aan de Meimaand. We hebben een groep verantwoordelijken die zorgen voor het bidden aan hun Mariakapelletje. In het team hebben we plaats en data bepaald. De teamleden gaan nu naar die verantwoordelijken om even af te toetsen of datum past.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Vormelingen-5-daagse. Op maandag 2 april zijn op vrijwillige basis vormelingen op vijfdaagse vertrokken. Een heel sterk bezinnend gebeuren. Ze verblijven nog tot 7 april in de Touwladder te Dadizele.

2. Sint-Sixtus -  West-Vleteren. Op dinsdag 10 april gaan onze vormelingen naar de abdij van Sint Sixtus. Hier komen ze op het spoor van wat bidden betekent en zoeken naar de zin van het God gewijde leven.

3. Okra-Paasfeest. Op dinsdag 10 april om 14 u in de Familiekring viert onze Okra hun paasfeest: eucharistie, koffietafel met de alom gekende en gewaardeerde tombola. Inschrijven voor 21 maart bij Gisquiere Antoine. We vragen 8 euro voor de leden en niet-leden 11 euro. .  

4. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april. Noteer reeds.  

5. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

Terug naar editie overzicht


Editie van 11 april

Wij gedenken dankbaar.

1. Palmzondag.

We mogen terugblikken op zeer goede bijgewoonde palmvieringen. De palmprocessie, de palmhulde, het lijdensverhaal en de eucharistie zelf werden door velen intens meegeleefd. De PowerPoint heeft weer eens zijn grote beeldkracht getoond. Ongelooflijk hoeveel mensen palmtakken hebben meegenomen vanuit de vieringen. Op palmzondag zelf maar ook dagen erna zijn er veel palmen komen halen. 

2. Eerste Communie

1° Tweede instapviering. De tweede instapviering was anders dan de andere jaren. Omdat de instapviering op palmzaterdag viel ( 24.03.2018) stond deze viering in het drievoudige teken van palm, lijdensverhaal en uiteraard eucharistie.  Jongeren uit de zesdes hebben met onze eerste communicanten stappen gezet naar Jezus. Ze deden dat op een bewonderenswaardige wijze. Ze reikten onze eerste communicanten palmen aan om Jezus tegemoet te gaan en Hem te huldigen. Jaren geleden had meester Ghislain in de figuren van het lijdensverhaal - op het niveau van kinderen – het lijden en de dood van Jezus zo getekend dat confrontatie met de lijdende Jezus niet uit de weg kon gegaan worden. De leerlingen uit het zesde hebben in en door de figuren van  het passieverhaal met de eerste communicanten stappen gezet naar de lijdende Jezus. Voor een derde maal werden er heel uitdrukkelijke stappen gezet naar Jezus toen zesdes en eerste communicanten  hand in hand, schouder aan schouder de offergaven voor de  eucharistie naar het altaar brachten om zo samen eucharistie te vieren. Dankjewel aan het Sint Franciscusjongerenkoor, de talrijke aanwezigen en ook de misdienaars van de pastorale eenheid die voor hun Romereis ons stil maakten.

2° Kruisweg. Leerkrachten uit onze eerste leerjaren waren zo sterk onder de indruk van het gebrachte lijdensverhaal dat ze na de viering pater Boni vroegen om met de eerste communicanten de kruisweg te gaan. Op maandag 26 maart is hij met de drie eerste leerjaren afzonderlijk de veertien staties van de kruisweg gegaan. Een toch wel uitzonderlijke voorbereiding op de eerste communie.

3. Witte donderdagviering. Bij het schrijven van deze regels is het 30 maart, Goede Vrijdag. De tekst voor dit nummer moet deze voormiddag ingezonden worden. Zo kunnen we nu maar alleen terugblikken op de Witte Donderdagviering van gisterenavond 29 maart. We waren met een kleine zeventig personen aanwezig. Het parochiaal zangkoor heeft uitermate goed gezongen. De pastorale verantwoordelijke, Lut Claeys, van het RVT Tempelhof  nam in dienstkleed actief deel aan de viering. De sterke aanwezigheid van mensen uit het RVT Tempelhof stemden ons gelukkig. Het voltallige parochieteam naam deel aan de viering en ook de voorzitster van Okra Josianne Arnaert was er in dienstkleed. Diaken Bart Lefever deed de voetwassing die door gezangen en duidingteksten naar vandaag werd doorgetrokken. We mochten de instelling van het priesterschap en de eucharistie gedenken en intens beleven. In een stille aanbidding hebben we Jezus vergezeld op zijn weg naar het lijden.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Eerste Communie.

* Werkgroep.  Op maandag 16 april komt de werkgroep Eerste Communie samen om de tweede ouderavond op punt te stellen en de eerste communieviering uit te schijven.

* Tweede oudervond. Op maandag 23 april hebben we onze tweede ouderavond

om 20 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Werkgroep. Op woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op donderdag 3 en vrijdag 4 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

3. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april.   

4. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

5. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand. De opening van de meimaand heeft plaats op vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk. We vieren er  eucharistie. In de loop van de komende weken zal het verdere  programma van de meimaand gepubliceerd worden.

Terug naar editie overzicht


Editie van 18  april

Gedoopt

* Jade Odent, dochter van Kevin en Isabel Baert, Tramstraat 13, 8900 Ieper

* Ludwig Parret, zoon van Pius en Annelies Cardoen, Hommelhofstraat 1, 8900 Ieper.

 

Overleden

Pierre Vandenberghe, echtgenoot van Georgette Tailly, Fabiolaaan 1, 91 j.

 

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

  

Wij gedenken dankbaar

1. Paasfeest Samana. Op dinsdag 27 maart kwam Samana samen in de Familiekring voor hun jaarlijks “ Op weg naar Pasen”. Er waren een honderdtal

ingeschrevenen waarvan er een vijftigtal het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. De eucharistieviering was uitgeschreven door Imelda Deboevere.  Een zeer sterke betrokkenheid van bestuursleden kleurde de viering. Zij kwamen binnen met enorm grote palmtakken die ook in het verdere verloop van de viering  gebruikt werden. Na de viering was het weer een gezellig, bemoedigend samen zijn. Er werden door Erna Burggraeve veel lotjes verkocht.

2. Schoolviering. Op Witte donderdag 29 maart mochten we dank zij de derdes onder leiding van de juffen Sabin en Véronique een pracht van een “Witte Donderdagviering” beleven. De leerlingen brachten de zaal in orde voor het vieren van het paasfeest. Tijdens de maaltijd stond pater Boni op en waste de voeten van de twaalf  “Leerlingen - apostelen”. Vanuit een grote dienstbaarheid die Jezus had getoond ging onze dienstbare aandacht naar Broederlijk Delen. Een filmpje werd afgespeeld. Voor de maaltijd brachten de “Leerlingen – apostelen” dertien mandjes aan elk gevuld met groot ongedesemd brood. Aan de communie nadat zij gegeten hadden van het brood en gedronken hadden uit de beker gaven ze dat groot ongedesemd Jezusbrood aan een leerkracht van het tweede tot het zesde en zij braken op hun beurt het brood voor hun leerlingen. Dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor..

  

3. Goede Vrijdag. Op die vrijdag 30 maart waren we met een vijftigtal voor de Goede Vrijdagviering. Het was een stille viering gezien onze organist Ludo niet kon komen. Een hartelijke dank aan allen van onze parochie die hebben deelgenomen aan de weer prachtige en zo diepvolle passietocht. 

4. Paaswake. We waren, juist geteld, met 285. We danken de jongeren en de jongvolwassenen die in de vier grote delen van de Paaswake zo bijzonder actief hebben deelgenomen. Naast de personen die al jaren meehielpen in de paaswake deden velen uitroepen: wat een pracht van een doorleefde paaswake. De +13, de leiding van de Chiro, de oud-leiding van deze beide groepen, de kinderen en vormelingen vormden samen met PIBmensen een meer dan een uitzonderlijke  grote kring. Een bijzondere dank aan Ludo en het Sint Franciscusjongerenkoor onderleiding van Stijn  voor de muzikale opluistering van de viering. Op het einde van de Paaswake mocht pater Boni een gezamenlijk getekende  herinnering ontvangen van Plusdertien en Chiro. Dat de Verrezene ons mag blijven inspireren.

5. Pasen. De eucharistieviering op paaszondag werd druk bijgewoond. Een hartelijk dank aan het parochiaal zangkoor dat zeer talrijk aanwezig was en prachtig heeft gezongen. Velen van het koor hadden ook gezongen in de Paaswake  in de kathedraal.

6. Okra: dubbele dankjewel Tot 16 september 2018 is pater Boni nog actief. In de loop van de voorbije maanden en weken nam hij al gaandeweg afscheid van de dynamische groepen in de parochie met wie hij vele jaren actief mocht samenwerken.  Dat was reeds het geval voor de werkgroep van de eerste communie, de kerkfabriek, het parochiaal team, d’Ex van de Chiro, de Femma, de Pib en op dinsdag 3 april was het voor de Okra.  Ook toen was het een wederzijdse dankjewel. In de komende weken – maanden komt Samana, de werkgroep vormselcatechese, parochiaal zangkoor en lectoren, de jongeren ( +13, chiro, rondom koor en de misdienaars), de parochieraad en kerkfabriek van Hollebeke  en nog anderen aan de beurt. Telkens vraagt pater Boni dat ze vreugdevol blijven getuigen van hun christen-zijn.    

7. Vijfdaagse Vormsel. Een van de vele activiteiten in voorbereiding op het vormsel is onze vijfdaagse.  Stijn stuurde ons volgend verslag.

“43 enthousiaste vormelingen, oud-vormelingen, kokkies, minikokkies, minimoni's, (M&M's) en moni's trokken van 2 tot 7 april op 5-daagse naar 'De Touwladder' in Dadizele. Ze gingen samen op zoek naar zichzelf, hun talenten, echte vriendschap, ... We praatten over wat ons bezighoudt, het geloof, vrienden, …  De deelnemers gingen in de In-Leefmomenten letterlijk 'over de streep'. Eerst wat aarzelend, daarna vastberaden. Het was pakkend om te zien hoe de vormelingen bepaalde problemen bespreekbaar maakten en elkaar zo een stapje verder hielpen. Heel wat 5-daagsers verlegden ruimschoots hun grenzen. Ze leerden in de namiddag- en avondactiviteiten samenwerken. Bovendien ontmaskerden we na de talrijke tips en opdrachten Kaat als ‘De Mol’. Het werd een sfeervolle, verrijkende tijd! Van harte bedankt aan alle sfeermakers, de kokkies Nele en Deborah, de moni’s Diethe, Anaïs, Paulien en Marie, de mini-moni’s, oud-vormelingen, de chauffeurs; en Rosa voor de opkuis!”

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste Communie.

Tweede oudervond. Op maandag 23 april hebben we onze tweede ouderavond

om 20 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Werkgroep. Op woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op donderdag 3 en vrijdag 4 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

3. H. Antonius.  Op de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie.

4. +13. Italiaanse Avond. Op zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

5. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand.

* De opening van de meimaand heeft plaats op vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk.

* Bidden aan de Mariakapelletjes. Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Wydhooge 

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

* Afsluit van de meimaand Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

Terug naar editie overzicht


Editie van 25 april

Gedoopt

* Ava Carlé, dochter van Isabelle Carlé, Heidestraat 31, 8906 Elverdinge

* Lisa Lebbe, dochter van Jempy en Veerle Laire, Tresoriestraat 9, 8980 Zonnebeke

* Milan Braem, zoon van Xavier en Justine Loyson, Viooltjeslaan 13, 8900 Ieper.

 

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Vormelingen. Uit het verslag dat catechist Jef Coulembier ons stuurde het volgende. “SINT-SIXTUSABDIJ – dinsdag  10 april  2018 “ Om 7.15 uur staat de eerste vormeling al klaar.  De anderen komen allemaal met hun chauffeurs toe en om 7.30 uur vertrekken we met 15 vormelingen. Zes ouders en  4 auto’s rijden langzaam naar de abdij.  We ervaren onmiddellijk de rust en de stilte van de omgeving. Via het gastenverblijf komen we in de kapel voor de eucharistieviering van 8.30 uur. Eén voor één komen de, in witte pijen gehulde, monniken de kapel binnen en nemen plaats aan beide zijden van het koor. Het is muisstil; we voelen de aanwezigheid van onze Heer en genieten van wat we meemaken, samen met andere bezoekers en mensen van de buurt.  Na een viering vol zang en gebed keerden we terug naar de parking voor de abdij. Mark Bode nam ons direct mee naar het claustrum. De vormelingen mochten eerst door de geschiedenis van de Sint-Sixtusabdij wandelen.  Daarna vuurden ze al hun vragen af.. We hebben nog nooit zoveel vragen horen stellen. Mark wist op alle vragen een gepast en soms ook een humoristische antwoord. Mark deelde ons o.a. mee dat de gelovigen een jaar op voorhand moeten boeken om de Paaswake mee te volgen; ze moeten immers ook een kamer reserveren om te overnachten. Gids Mark zelf stelde een drievoudige vraag. Men mocht slechts éénmaal de hand opsteken om een goed antwoord te proberen te geven.  Allen reageerden op hun eigen manier … ’t was immers niet voor punten.  Dit waren de vragen: 1) Ben je zeker dat God bestaat?  2) Ben je zeker dat God niet bestaat? 3) Twijfel je of God wel of niet bestaat?  Tenslotte stelde Mark voor dat de jongens of de meisjes die wensten monnik of kloosterlinge te worden, zouden blijven zitten.  De stoelen waren direct leeg en weg waren we. Dank u Mark voor je toewijding. Daarna genoten de vormelingen van een koek en een gezond drankje terwijl er voor de ouders een kop koffie voorzien was. Dank je wel Rosa. Tijd om naar de grot te stappen waar we de  beeltenis van de zeven smarten van Maria konden bewonderden. De “kansel”, een soort preekstoel, nodigde iedereen uit eens zijn diepste wens naar voor te brengen.  De meeste wensen betroffen ”vrede en nooit meer oorlog”. Als dat geen mooie voorzet is naar onze politici en overheid. Na een beetje ontspanning op het houten speelplein keerden we  tevreden terug naar huis”.

2. Okra Paasfeest.  Op dinsdag 10 april hield onze Okra hun Paasfeest. Er waren negentig ingeschrevenen. In een lange traditie vierden we in de Familiekring eerst eucharistie met hernieuwing van onze doopbeloften.  De drie koppels die hun jubilea vierden werden zeer actief betrokken in de viering. Na de viering werden onze jubilarissen gehuldigd. We delen in de vreugde van: Deknudt Antoon & Arnaert Josiane – 50 jaar gehuwd; Jaecques Wilfried & Burggraeve Erna – 50 jaar gehuwd; Platteau Robert & Ryckaert Mia – 60 jaar gehuwd. Emile Muylle had voor elk koppel een pracht van een huldegedicht gemaakt. Het moet niet gezegd worden dat de tombola met zijn talrijke prijzen veel bijval had. De ovenkoeken met bijbehorende smaakten lekker. Het was er weer gezellig. Onze voorzitster Josiane, gedragen door bestuur en ons allen kan echt presenteren en animeren.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Vormsel.

* Werkgroep. Nu woensdag 25 april komt de werkgroep om 20.30 u samen om de Vormselviering op punt te stellen.

* Biechtvieringen. Op woensdag 2 en donderdag 3 mei hebben de biechtvieringen plaats in de tuin van Franciscushuyze.

2. +13. Italiaanse Avond. Nu zaterdag 28 april houdt onze +13 hun Italiaanse Avond in de Familiekring. Keuken open van 18 uur tot 22 uur. Buffet à volonté. Kaarten bij de leden en de leiding.  Volwassenen 15 euro, kinderen ( eerste tot vierde leerjaar) 10 euro en kleuters gratis (wel bestellen). Meer info: Tom Catry: 047 1/747004; Rosalia Monkiewicz 0475/316804

3. De meimand. Ook dit jaar hopen we de meimaand intens te beleven. Zoals elk jaar zijn er drie kernpunten: de opening  van de meimaand, het bidden aan de Mariakapelletjes en de afsluit van de meimaand.

* De opening van de meimaand heeft plaats nu vrijdag 27 april om 18 uur aan het beeld van onze Lieve Vrouw in de tuinwijk.

* Bidden aan de Mariakapelletjes. Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Wydhooge 

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

* Afsluit van de meimaand Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Rommelmarkt. Op zondag 6 mei organiseert onze PIB hun jaarlijkse Rommelmarkt. Dat de rommelmarkt weer een gebeurtenis mag worden waar mensen elkaar ontmoeten. Dat in een minzame glimlach, door een bemoedigend woord, door een gezellig vertoeven in de tent wonderen geschieden. Dat de standhouders en de PIB rijkelijk beloond mogen worden door een goed centje te verdienen. Dat de zon mag schijnen hoog aan de hemel en zeker in het hart van allen die de Rommelmarkt organiseren en deze zullen bezoeken.

6. Zeer drukke dagen. De komende dagen en weken staan in het teken van de voorbereiding op de eerste communie, Hemelvaartsdag 10 mei en van het vormsel op zaterdag 19 mei.

Terug naar editie overzicht


Editie van 2 mei

H. Communie

Op vrijdag 4 mei brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

  

Wij gedenken dankbaar

1. Familiekring. Op dinsdag 3 en woensdag 4 april werd er met man en macht gewerkt aan de vernieuwing van het dak van de Familiekring in de Crescendostraat: asbestverwijdering, isoleren van de zaal. In de komende weken zal het plafond verwijderd worden en de verlichting vernieuwd worden. De deuren worden eveneens gerenoveerd en muren geschilderd.  

2. Eerste Communie. Op maandag 16 april kwam de werkgroep eerste communie samen. De tweede ouderavond werd voorbereid en de eerste communieviering op punt gesteld. De brief aan de ouders met uitnodiging voor de ouderavond en praktische punten in verband met de voorbereiding en de eerste communieviering werd opgemaakt. Aan de ouders wordt gevraagd het aantal en de namen op te geven voor de voorbehouden plaatsen. Vanaf 30 april wordt er iedere dag in het gezin gebeden uit het boekje ‘Nog tien dagen”.  

3. Parochiaal team. Op donderdag 19 april kwam het parochiaal team samen. Na de gebruikelijke bezinning en studie op het evangelie van de komende zondag besprak men de klassieke punten: familienieuws, wat voorbij was en wat komt. De diensten van de Goede Week en de vieringen van de verenigingen Samana en Okra werden als zeer goed geëvalueerd. Er werd veel aandacht besteed enerzijds aan de opheffing van de federatie van de Zalige Jan van Waasten: Boezinge Sint Michiel, Elverdinge Sint Petrus en Paulus, Brielen O.-L.-Vrouw, Zuidschote St.-Leonardus en anderzijds de verruiming van de Pastorale Eenheid O. L. Vr. van Vrede Ieper. Hoe het verder moet na het vertrek van Pater Boni in september werd onder de aandacht gebracht. Op donderdag 24 mei zal men in een verkennend en toekomstgericht perspectief deze evolutie bekijken met de vrijgestelden van de pastorale eenheid. .

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie. Bij het verschijnen van dit nummer scheiden ons nog acht dagen van de eerste communie (10 mei om 10 uur). Bij onze eerste communicanten thuis wordt er intens gebeden vanuit het gebedenboekje ‘Nog tien dagen”,. De vele repetities staan met stip aangeduid in de agenda. Op maandagavond 7 mei om 19.30 u  komen de vele ouders die een bijzondere taak in de viering op zich hebben genomen naar de kerk. Op dinsdag 8 mei om 16 uur repeteert het koor en de eerste communicanten de liederen voor de viering. In de dagen voor de eerste communieviering zal men weer beroep kunnen doen op velen om alles in gereedheid te brengen voor de viering. Nu al hartelijk dank.

2. Vormsel. Op zaterdag 19 mei komt onze bisschop het vormsel toedienen aan 44 vormelingen.

* Vormselviering. Bij zijn bezoek aan de bisschop werd de vormselviering doorgenomen. In de catechistenbijeenkomst van woensdag 25 april werd de viering verder op punt gesteld.  

* Biechtvieringen. Op woensdag 2 en donderdag 3 mei in de tuin van Franciscushuyze.

* Repetities. Op woensdag 16 en donderdag 17 mei.

* Vormselwake. Op de vooravond van het vormsel vrijdag 18 mei om 19 uur.

3. De meimand. Bidden aan de Mariakapelletjes.

Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Vanhecke.

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze Samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Rommelmarkt. Op zondag 6 mei organiseert onze PIB hun jaarlijkse Rommelmarkt. Dat de rommelmarkt weer een gebeurtenis mag worden waar mensen elkaar ontmoeten. Dat in een minzame glimlach, door een bemoedigend woord, door een gezellig vertoeven in de tent wonderen geschieden. Dat de standhouders en de PIB rijkelijk beloond mogen worden door een goed centje te verdienen. Dat de zon mag schijnen hoog aan de hemel en zeker in het hart van allen die de Rommelmarkt organiseren en deze zullen bezoeken.

Terug naar editie overzicht


Editie van 9 mei

Gedoopt

Eben Vandeplassche, zoon van Birger en Joke Goethals, Ter Berken 10, 8980 Zonnebeke.  

 

Wij gedenken dankbaar

1. Eerste communie.

* Tweede ouderavond. Op maandag 23 april hadden we in de kerk onze tweede ouderavond voor de ouders van onze 39 eerste communicanten. De avond bestond uit twee grote delen. Het eerste deel was een bezinnend gedeelte. Elke ouder had een grote tekening gekregen van een brood waarin vijf verhalen uit het leven van Jezus stonden afgebeeld. Onderaan de tekening stonden vijf woorden: vergeven, leren, bidden, delen en maaltijd vieren. Pater Boni onderlijnde dat Jezus tot zich nemen in het teken van het brood “Het Jezus-brood” ons de kracht geeft om te leven zoals Jezus. Vanuit meegebrachte groenten, brood, druiven en wijn samen met de beker en hostiebrood werd vanuit een levenshouding van ouders naar hun kinderen toe duidelijk hoe Jezus zich geeft in het teken van brood en wijn. Met twee gelijke kindertruitjes: eentje gekregen van de ouders en het ander zomaar gevonden op een rommelmarkt liet men aanvoelen dat in het truitje van de ouders gekregen meer insteekt dan men kan zien met het blote oog en voelen met de handen. Vanuit het hart en geloof ervaart men in het truitje van de ouders: liefde, genegenheid, zelfgave. Zo werd de stap gezet naar het Jezus-brood, de hostie waarin Jezus zich helemaal geeft zonder dat men dat ziet met de ogen en in het lichamelijk voelen. Op Jezus woord, geloven we dat Jezus daar echt aanwezig is.

In het tweede gedeelte werd de communieviering overlopen. Ouders werden aangesproken om op een bijzondere wijze deel te nemen aan de viering. De leerkrachten hadden geen moeite om hiervoor namen van ouders te noteren. Er was een enorme grote bereidheid. Met die ouders die hun naam hebben opgegeven wordt er op maandag 7 mei geoefend.  

* In de klas. Op dinsdag 24 april, daags na de tweede ouderavond, ging pater Boni naar de drie klassen van het eerste leerjaar. In een lesuur van 50 minuten maakte hij ruim tijd om de tekening van dat grote brood met de vijf verhalen van Jezus door te nemen. Het verhaal van Zacheüs (vergeven); het verhaal van Jezus als de twaalfjarige in de tempel (om de verhalen van God met zijn volk te leren), het verhaal van Jezus bij de kinderen, gebrekkigen en noodlijdenden (zijn tijd, zijn leven delen met die mensen); het verhaal van Jezus die bidt (ook wij mogen bidden) en het verhaal van Jezus die mensen nodigt aan zijn tafel (wij naar Hem gaan om met Hem aan tafel aan te zitten, maaltijd vieren).

En zoals bij de truitjes bij de ouders ook de kinderen laten aanvoelen dat in de hostie, het brood van Jezus meer inzit dan we kunnen zien met de oogjes van ons hoofdje en er meer is dan dat we kunnen voelen met onze handen).

2. Sint-Antonius.  Bij het schrijven van deze regels zijn er reeds twee dinsdagen die zijn feest voorafgaan achter de rug. We zijn telkens met een vijftiental vurige Antoniusvereerders. 

3. Vormsel. Op woensdag 25 april was er de bijeenkomst van de catechisten. Pater Boni dankte uitdrukkelijk de catechisten voor hun inzet. Met uitermate veel bewondering dankte hij hen bijzonder voor de zeven thuisbijeenkomsten. Die avond werd de vormselwake, de vormselviering op punt gezet. Praktische punten werden besproken. Op zondag 24 juni gaan we met de partners samen tafelen. Dit samen tafelen zien we als een teken van dankbaarheid en diepe verbondenheid.

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie. Morgen, 10 mei Hemelvaartsdag, is het de grote dag voor de 39 eerste communicanten. Biddend begeleiden we hen.

2. Vormsel. Zaterdag 19 mei is heel dicht bij. Die dag dient onze bisschop aan 44 vormelingen het sacrament van het vormsel toe.

We mogen terug blikken op een zeer sterke inhoudelijke voorbereiding. In aanloop naar de grote dag hebben we op woensdag 16 en donderdag 17 mei de repetities en op de vooravond, 18 mei, de vormselwake.

3. De meimand. Bidden aan de Mariakapelletjes.

Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Vanhecke.

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze Samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

5. Moederdag. Op zondag 13 mei is er Moederdag. In de vieringen tijdens dit weekend willen we onze moeders letterlijk en figuurlijk in de bloementjes zetten. Op voorspraak van Moeder Maria vragen we God hen overvloedig te zegenen. In een grote bewondering kijken we naar onze PIB. Ieder jaar organiseren ze voor hun moeders: “Ontbijt aan bed”.

Terug naar editie overzicht


Editie van 16 mei

Gedoopt

* Eben Vandeplassche, zoon van Birger en Joke Goethals, Ter Berken 10, 8980 Zonnebeke. 

* Eline Vervaele, dochter van Pieter en Leen Hernou, Lotsstraat 13, 8904 Zuidschote

* Amber Vandendriessche, dochter van Frederik en Mieke Vanheule, Kemmelseweg 11, 8900 Ieper.

 * Alice Dondaine, dochter van Benoit en Liesbet Froyman, Dikkebusseweg 15, 8900 Ieper.

* Stan Vanhove, zoon van Pieter-Jan en Lies Cappelle, Augustijnensdtraat 94, 8900 Ieper.

 

Overleden.

An Desomer, Werfstraat 6/2B, 8900 Ieper, 52 j.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Opening van de meimaand. Op vrijdag 27 april mochten we om 18 uur de meimaand openen met een eucharistieviering in open lucht bij het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk. We waren juist geteld met 37 personen aanwezig. De drie teamleden Ann, Imelda en Marc in dienstkleed gingen met pater Boni voor in de viering. Koorleden onder de bezieling van Yvette namen heel de groep mee in het zingen van Marialiederen. De PIB had gezorgd voor de nodige stoelen. De vlaggen van de Pib en Okra stonden dicht bij het beeld van Maria. Alice haar huis was weer tijdelijke sacristie. We baden voor mooi weer voor de rommelmarkt. Iedereen werd van harte bedankt.

2. Italiaanse avond +13.  Op zaterdagavond 28 april ging in de Familiekring de Italiaanse avond door. Een geslaagd initiatief van onze +13. Zo maar eventjes 240 eters is een hele prestatie. De aanwezigheid van al die mensen is toch wel een bemoediging  naar onze jongeren toe. Hartelijk dank. Het eten was lekker en overvloedig. De bediening vlot. Het ging er gezellig aan toe. Een dikke proficiat

3. Vormsel: biechtvieringen. Op woensdag 2 mei (eerste groep) en op donderdag 3 mei (tweede groep) hadden we de biechtvieringen. Van de 44 vormelingen waren er drie door omstandigheden 3 niet aanwezig. Met twee symbolen: verdord palmtakje en een koordje zochten we naar de diepste betekenis van ons verkeerd, ons zondig bezig zijn in ons leven. Pater Boni die voorging in de vieringen zag het verdord palmtakje als een tegenpool van wat eens een jeugdig, jong, fris groen palmtakje was. Met palmzondag hadden we gewuifd naar Jezus en hem gezegd dat we Hem altijd zouden volgen. We waren niet trouw aan ons woord. We hadden spijt, onze verdorde palmtakjes werden verbrand, zo vertrouwden we onze fouten en tekorten toe aan het liefdesvuur dat God zelf is. In de tuin hadden we een groot vissersnet gespannen. We dachten aan vissers die wanneer ze terugkomen van de visvangst hun netten boeten: draden van het visnet die verzwakt of kapot zijn herstellen. Ons leven is als draden: een draad naar God, een draad naar de medemens, een draad naar de schepping en een draad naar onszelf. Door het  gewetensonderzoek bemerkten we dat die draden in ons leven niet zo krachtig meer waren, verzwakt, gebroken. In de biecht ( boetesacrament) hebben we die draden hersteld en weer sterker gemaakt. Het koordje dat de vormelingen voor het ontvangen van het boetesacrament gekregen hadden werd in het vissersnet vastgeknoopt. Ja, we wilden de gebroken en verzwakte relaties herstellen.

4. Rommelmarkt. De eerste zondag van mei, dit jaar zondag 6 mei, hield onze PIB hun jaarlijkse rommelmarkt. Het weer was uitermate super, prachtig zonnig en warm. Men kon over de koppen lopen. De standhouders, meer dan 650, waren content en ook de PIB. Het ging niet alleen over een centje verdienen maar vooral over een ontmoeting in vriendschap. Pater Boni en Serge Guerboo, heel vurige bidders voor mooi weer, werden meerdere malen bedankt. Bij de opening van de meimaand aan het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk (in die wijk gaat de rommelmarkt door)  hadden ze met alle aanwezigen intens gebeden voor heel goed weer. Gebed verhoord

5. Eerste communie. Bij het schrijven van deze regels (7 mei) zijn we getuigen van een enorme grote inzet in alle geledingen in de voorbereiding van de eerste communie (Hemelvaart 10 mei). Oprecht bedankt

6. Broederlijk Delen.

Hier een gedeeltelijk resultaat van de actie “ Broederlijk Delen - 2018”. De gegevens vanuit onzer school zijn nog niet volledig gekend. We hebben geen zicht op de rechtstreekse overschrijvingen naar Broederlijk Delen Nationaal. Rechtstreekse overschrijvingen gebeuren meer en meer.

Koffiestop H. Hart    231,54
Huis aan huis omhaling 1957,73
Omhaling in de kerk (4de zondag 40-dagentijd)   237,61
Omhaling met Pasen   650,14
Giften 1000,00
Collectebussen    33,17
TOTAAL 4110,19

We zien verlangend uit naar.

1. Vormsel.

* Repetities. Nu woensdag 16 en morgen donderdag 17 mei.

* Vormselwake. Op de vooravond van het vormsel vrijdag 18 mei om 19 uur.

* Vormsel. Nu zaterdag komt de bisschop aan 44 jongeren het H. Vormsel toedienen. Dit gebeurt in twee vieringen: om 14 uur en om 17 uur.

2. De meimand.

1. Bidden aan de Mariakapelletjes om 18.30 u .

* Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34,  Familie Debergh

* Donderdag 17 mei: Dikkebusseweg-Hommelhofstraat, Hedwige Lietaert

* Vrijdag 18 mei:   In de kapel van het Tempelhof, Tulpenlaan om 17 uur.   

* Woensdag 23 mei: Dikkebusseweg 128 glvb,  Familie Vanhaverbeke

* Donderdag 24 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat,Fam. Verstraete-Callens

* Vrijdag 25 mei:Poperingseweg bij café St.-Christophe, Familie Wolters

 2. Afsluit van de meimaand. Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

3. Meibedevaarten. Onze Samana gaat op bedevaart naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

4. Doopavond.

Op vrijdag 25 mei gaat er in Franciscushuyze een avond door voor de ouders die in de komende weken, maanden een kindje laten dopen.

5. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de school Nachtegaallaan. 

Terug naar editie overzicht


Editie van 23 mei

H. Communie

Op v rijdag 1 juni brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Bidden aan een Mariakapelletje.

Op maandag 7 mei waren met 11 om te bidden aan de kapel bij het Hoeveke. Er werd intens gebeden en aan de vele fietsers en automobilisten die voorbij reden gaven we een sterk Mariaal getuigenis.

2. Vroege inzending.  Daar deze tekst al werd opgestuurd op 8 mei kan men niet zoveel nieuws vermelden.

 
We zien verlangend uit naar.

1. De meimand.

a)  Bidden aan de Mariakapelletjes om 18.30 u .

* Woensdag 23 mei: Dikkebusseweg 128 glvb,  Familie Vanhaverbeke

* Donderdag 24 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat,Fam. Verstraete-Callens

* Vrijdag 25 mei:Poperingseweg bij café St.-Christophe, Familie Wolters

b)  Afsluit van de meimaand. Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

2. Doopavond.

Op vrijdag 25 mei gaat er in Franciscushuyze een avond door voor de ouders die in de komende weken, maanden een kindje laten dopen.

3. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de school Nachtegaallaan. 

Terug naar editie overzicht

Editie van 30 mei

 Gedoopt

Eden Duthois, zoon van Thomas en Tifele Ouvry, rue de la Marlière, 5a, 7781 Houthem.

 

Gehuwd

Nicolas Van Belleghem en Delfine Claus, Zesde Lansierslaan 12, 8900 Ieper

 

Overleden

* Camille Bailleul, echtgenoot van Dina Woets, Huize Sint Jozef, voorheen Wateringstraat 17, 8900 Ieper, 89 j.

* Marc Lepla, echtgenoot van Nancy Florissoone, Meenseweg 422, 8902 Zillebeke.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Eerste Communie. Op 10 mei, Hemelvaartdag, mochten 39 eerste communicanten voor de eerste maal Jezus ontvangen in het teken van het brood. We zagen het als een bekroning van een zeer sterke inhoudelijke voorbereiding. Op die dag zelf mochten we in de aanwezigheid van de school, de parochie en de ouders sterk ervaren dat in en door dit driespan heel wat gepresteerd werd in de maanden van voorbereiding.

De viering werd ervaren als super. De kinderen hebben zichzelf overtroffen. Een biddende gemeenschap. De vele ouders die op een bijzondere wijze een taak op zich hadden genomen in de viering stemden ons vreugdevol. De leerkrachten Els, Ellen en Annelore die we heel dankbaar zijn mogen fier zijn op hun werk. De directeur Kris mag zich gelukkig prijzen met zulk een gedreven school. Het Sint- Franciscusjongerenkoor met Stijn als dirigent, gesteund door Ludo, Jan, Katrien en Luc gaven een bijzondere  muzikale noot aan heel het gebeuren. De teamleden Ann en Marc hebben op hun eigen wijze sterk bijgedragen tot de uitbouw van heel dit gebeuren. Een hartelijke dank aan Roza voor de bloemen, Ghislain voor al het werk op de computer en schikken van de plaatsen, Georgette voor het vele werk achter de schermen, Hugo voor het klaar zetten van de lange tafels, stoelen plaatsen en zoveel meer. Een groet aan de stille werkers. Een dank aan Dirk de fotograaf en Willy de videoman. We vergeten Georges en Magda niet voor de receptie na de viering.

Als thema voor de viering hadden we kozen voor Jezus de Goede Herder. Voor de eenendertigste keer en nu ook voor de laatste keer ging pater Boni voor in de viering. Met een schaapje op de schouder mocht hij Jezus in ons midden brengen als de Ware Herder. Dat wij vanuit de eerste communieviering voor elkaar herders mogen zijn. In de viering liet men sterk aanvoelen dat Jezus ontvangen in het teken van het brood ons de kracht schenkt om te leven zoals Jezus. Men verwees naar de tekening van het grote brood met zijn vijf verhalen over Jezus: bidden met God zijn Vader; de verhalen leren van God met zijn volk; elkaar vergeven zoals Hij het deed met Zacheüs; aan niemand voorbijgaan en zichzelf geven en zijn tijd delen met anderen en zoals Hij de leerlingen nodigde aan zijn tafel zo nodigt Hij altijd weer mensen om met Hem maaltijd te vieren.

Een hartelijke dank aan opa schaap van Guus Vandenbussche die gezorgd had voor het mooie schaapje. Op het einde van de viering nam directeur Kris het woord om pater Boni te danken voor al die eerste communievieringen en uiteraard voor die laatste. De eerste communicanten zongen een eigen gemaakt lied. Van de werkgroep “Eerste communie” en van de fotograaf  Dirk ontving hij een prachtige collage van 15 foto’s waarin de vier grote thema’s van de eerste communievieringen mooi in beeld werden gebracht: de Goede Herder, de wonderbare visvangst, de broodvermenigvuldiging en het verhaal van Zacheus. Toen dit prachtig kader werd overhandigd kreeg pater Boni een langdurig staande ovatie.

Het oplaten van de ballonen was dan  weer een prachtige afsluit van heel dit gebeuren. Proficiat aan al onze eerste communicanten.  

2. Moederdag.  

* In de kerk. In het weekend van 9 en 10 mei werden onze moeders heel bijzonder bedacht. We hebben intens voor hen en de vele moeders van over heel de wereld gebeden. Bij het Onze Vader kwamen alle moeders en vrouwen bij het  altaar staan. Vanuit de liturgie van de zevende zondag van Pasen hadden we gezien hoe belangrijk het gebed is. We baden samen het Onze Vader. Bij de vredewens gaven kinderen en jongeren bloemen aan al die moeders. Ze kregen een warm applaus. Zo een tachtigtal moeders ontvingen een mooie witte roos. Er werden ook rozen  meegenomen voor een eigen zieke moeder of zieke buur. Het parochiaal zangkoor heeft ter ere van de moeders de zaterdagavondviering opgeluisterd. 

* Pib. Ook de PIB heeft de moeders gevierd. Ze hebben gezorgd voor 245 pakketten ‘Ontbijt voor moeders”. Proficiat voor deze attentie.

3. Bidden aan een Mariakapelletje.

Op maandag 14 mei waren we met 16 in de Tybaertstraat, op woensdag 16 mei met 11 in de Pannenhuisstraat om tot Maria te bidden. .

 
We zien verlangend uit naar.

1. Afsluit van de meimand – bedevaart naar de Frezenberg.  

Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

2. Dankviering. Op zaterdag 2 juni is er in een ingelaste viering om 18 uur de dankviering voor onze eerste communicanten en nieuw gevormde in de kerk. Na de viering in de kerk gaan we naar de school in de Nachtegaallaan voor de  receptie. Hier kan men de foto’s van de vieringen bekijken en bestellen.

3. Vaderdag. In het weekend van 9 en 10 juni vieren we de Vaders. In de vieringen van het weekend zullen we bidden met en voor onze Vaders en in een kleine attentie hen “Vrede en alle Goeds” toewensen. Op zaterdag 9 juni organiseert de PIB voor hun “Vaders-leden” een prachtig feest.

4. Samana. Op dinsdag 12 juni heeft Samana een spreker uitgenodigd om te spreken over zingeving. Op die dag wil pater Boni op een bijzondere wijze Samana (Ziekenzorg) danken voor al die jaren dat hij met hen mocht meestappen en dit tonen in een  kleine attentie.  

5. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be

Terug naar editie overzicht