Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 18 juli
Editie van 8 augustus
Editie van 16 augustus
Editie van 23 augustus
Editie van 29 autustus


Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 

Editie van 18 juli

Gedoopt

* Lasse Deleu, zoon van Sven en Eveline Druelle, Geelgorslaan 7, 8900 Ieper

* Fien Degrave, dochter van Stijn en Lies Decadt, Hillegemplein 10, 9550 Hillegem

* Colin Goddyn, zoon van Olivier en Ann-Sophie Bouslimi, Paddevijverstraat 7, 8900 Ieper

* Ilias Huyghe, zoon van Jeroen en Melissa Dejonghe, Augustijnenstraat 135, 8900 Ieper

* Louis Devos, zoon van Dieter en Nathalie Christiaens, Ypermanstraat 6, 8900 Ieper

* Tibo Beauprez, zoon van Bob en Kelly Peutevinck, Meenseweg 128, 8900 Ieper

* Leon Beauprez, zoon van Bob en Kelly Peutevinck, Meenseweg 128, 8900 Ieper

 

Overleden

* Paul Bruneel, echtgenoot van Esther Room, Belletstraat 3, 8900 Ieper, 80 jaar.   

 

H. Communie.

Op vrijdag 3 augustus brengen teamleden bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Niet veel te melden. Het vorige nummer van Kerk en Leven werd opgestuurd op 15 juni. Dit nummer nu werd opgestuurd op 22 juni. Het is tijdens de vakantietijd telkens een Kerk en Leven voor drie weken. Het volgende nummer van Kerk en Leven verschijnt op 8  augustus. In de loop van de voorbije week hebben wij intensief onze studerende jeugd gevolgd en hen bemoedigd.

2. Familiekring. Op maandag 18 juni is men begonnen met het plaatsen van het nieuwe plafond in de Familiekring.

3. Huwelijksvoorbereidingen.  Tijdens de voorbije week was het een intens voorbereiden van vier huwelijken die zich nog zullen voltrekken in onze kerk.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Pio: Ook dit jaar hebben we weer onze grote heilige Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be. Op dit ogenblik (20 juni) zijn er reeds 40 inschrijvingen.

3. IMUSICAPELLA  uit Manilla Filipijnen.

Op vrijdag 27 juli treedt dit bekende koor op in onze kerk om 19.30 u. Iedereen van harte welkom. Bijdrage 10 euro. Voor vrienden van muziek en cultuur: een must. Meer informatie: www.imusicapella.com

4. Kampen.

In de loop van de grote vakantie zijn er zo maar eventjes 4 kampen voor de jongeren van onze parochie. Hier een overzicht:

*Van 4 tot 11 juli gaan nieuwgevormden op kamp naar 8630 Houtem bij Veurne in het ’t Doorntje

* Van 11 tot 21 juli gaat onze chiro op kamp naar 3668 Niel-bij-As, Kamphuis De Dries.

* Van 31 juli tot 10 augustus gaat onze +13 op kamp naar 9681 Nukerke bij Ronse in de Kafhoek

* Van 12 tot 20 augustus gaat het Sint Franciscusjongerenkoor op kamp naar 9820 Merelbeke in de Stobbe.

Terug naar editie overzicht

Editie van 8 augustus

Gedoopt

* Lieke Devriendt, dochter van Bert en Emely Goderis, Veurneseweg 93, 8900 Ieper - Brielen

* Mauro Claereboudt, zoon van Birgit en Thalia Coudylis, Meulendam 7, 8750 Wingene

* Esmée Crombez, dochter van Elena Crombez, Oosstraat 6, 8904 Zuidschote

* Eden Cambier, zoon van Jarno en Loesje Devolder, Posthoornstraat 3E, 8900 Ieper

* Lotte Cappelaere, dochter van Sven en Delphine Wulleman, Bikschotestraat 73, 8920 Langemark.

* Britt Clauw, dochter van Sandy en Romina Van Exem, Loviestraat 63, 8970 Poperinge

*Emiel Haghebaert, zoon van Jhuncy  en Delfien D’Alleine, Ligywijk 52, 8900 Ieper

* Naëlle Maes, dochter van Joren en Astrid Lannoy, Powsthoornstraat 43, 8900 Ierpert

* Jaycey Vansteenkiste, dochter van Tessa Vansteenkiste, Meenseweg 25B2a, 8900 Ieper

* Clara Nuytten, dochter van Hans en Aagje Honoré, Meenseweg 426, 8902 Zillebeke.

* Nanne Dewaele, dochter van Kenny en Kimberley Wostyn, Christuslaan 3, 8940 Wervik.

 

Gehuwd

* Leslie Hoorelbeke en Nele Vandamme, Capucienenstraat 96, 8900 Ieper

* Brecht Sansen en Emilie Deman, Houthemsesteenweg 58, 7781,Houthem.  

 

Overleden

* Luc Peene, echrtgenoot van Lieve Carnel, Leopold III-laan 6, 60 j. 8900 Ieper

* Erica Hoflack, echtgenote van Robert Messiaen, 82 j. Lombaardstraat55/2B,  8900 Ieper

* Reginald Lanhtsheere, zoon van wijlen Gerard en Jeanine Verbrugghe, 62j, Groenestraat 3, 8920 Langemark.

* Matthias Hofman, lief van Jens Vanneste, zoon van Eveline Hoste en Dirk Hofman, 24 j., Omloopstraat 47, 8900 Ieper.

* Marie-Thérèse Vanden Brande, weduwe van Roger  Vanmaele, Ter Olmen 43, 8900 Ieper, 85 j.  

 

Wij gedenken dankbaar

1. Vormselcatechese. Op zondag 24 juni werden onze catechisten Rosa, Jef en Francine, Pol en Ann, Stijn en Karen met Marlies en Niels, Patrick en Valentina met Isabelle en Emma oprecht bedankt voor zoveel inzet en toewijding in de vormselwerking. Ghislain en Rosa maakte ook deel uit van het gezelschap voor het vele en inspirerende werk achter de schermen. Georges en Magda, Marc en Georgette waren ook mee. Deze laatste vier zorgden op weg naar een degelijk restaurant voor culturele, godsdienstige  en gemeenschapsvormende opdrachten. In het restaurant zelf zorgden ze voor een prijzenschatting van nuttige voorwerpen. Terug in Franciscushuyze genoot men van een uitgebreid dessertbuffet (dankjewel Georges) en iedereen ontving een klein aandenken. Pater Boni werd in een eigen gemaakt lied oprecht bedankt. Met vol vertrouwen kijkt men uit naar het komende werkjaar. De gemoedelijkheid, de luisterbereidheid, de openheid van priester Ettien doet het beste verwachten voor de komende werking.

2. Veelvuldig afscheid. In de lange reeks van afscheid nemen was het

* Op vrijdag 22 juni  de beurt aan de leiding van de Chiro, +13, de misdienaars en Rondom Koor. Georges had weer gezorgd voor een fijne barbecue. Die van 12° werd geschonken en ook andere lichte dranken. In en door de aanwezigheid van priester Ettien keken we hoopvol naar de toekomst. Aandacht voor jongeren is een prioriteit in onze werking. Men nodigde hen ook uit tot het “Open Beraad” op donderdag 20 september.

* Op maandag 25 juni  de beurt aan het parochiaal zangkoor en de lectoren. Georges, weer Georges, had gezorgd voor een heerlijke barbecue. Er werd voorzien in wijn ter plaatse en voor thuis.  Er werd gesproken over een nieuwe dirigent. organist De nodige wederzijdse dankwoorden ontbraken niet. Priester Ettien had in zijn drukke werkzaamheden ook wat tijd gevonden om aanwezig te zijn. Als nieuwe contactpriester van onze plaatselijke gemeenschap verwacht men veel van hem en hij van ons. Ook hier werd men uitgenodigd tot het Open Beraad van 20 september.

3. Schoolviering op donderdag 28 juni.

De pastorale ploeg had een pracht van een viering samengesteld. De jaarwerking werd in de kleuren van de regenboog en andere symbolen voor de Heer gebracht.  Men nam afscheid van de leerlingen van de zesdes. Hen werd het allerbeste toegewenst.

4. Familiekring. Er wordt meer dan hard gewerkt aan de vernieuwing van de Familiekring. Er wordt geschilderd, verlichting aangebracht, een nieuwe vloerlaag gzelegd, nieuwe gordijnen, Wifi  en zo verder. 

5. Priester Ettien, contactpriester: parochiaal team en kerkfabriek.

* Op maandag 25 juni was priester Ettien aanwezig in de vergadering van de kerkraad. Hij wordt in de kerkraad van O. L. Vrouw Middelares de afgevaardigde van de bisschop. Men maakte kennis met elkaar. Men luisterde naar de wederzijdse verwachtingen.

* Op dinsdag 26 juni was het een belangrijke bijeenkomst voor het parochiaal team. Het was niet meer de eerste keer dat priester Ettien deelnam aan het teamgesprek. Zo stilaan groeit hij in de werkwijze van het team en legt hij ook zijn eigen accenten. Hoopvol naar morgen kijken.

 

6. Pater Pio. Voor de Heilige Pater Piodag van donderdag 23 augustus naar Meersel-Dreef Hoogstraten zijn er op dit ogenblik ( vrijdag 27 juli) reeds 129 ingeschrevenen. Indien  er onder jullie zijn die nog willen meegaan dan moeten ze vlug, heel vlug, reageren.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Piodag. Op donderdag 23 augustus gaan we naar Hoogstraten Meersel-Dreef. Vanuit West-Vlaanderen rijden we met de bus. Voor 34 euro beleven we een mooie intense dag: 20 euro voor de busreis en 14 euro voor de uitgebreide broodmaaltijd en appelflap. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be.

3. Kampen.

In de loop van de grote vakantie zijn er zo maar eventjes 4 kampen voor de jongeren van onze parochie.

Bij het schrijven van deze regels (27.07.2018) zijn er reeds twee kampen achter de rug: nieuwgevormden en Chiro. .

Bij het ontvangen van dit nummer (08.08.2018) is onze +13 op kamp. En het Franciscusjongerenkoor maakt zich klaar om op 12 augustus te vertrekken

Hier nog even een overzicht van kampdagen en plaatsen

*Van 4 tot 11 juli:  nieuwgevormden, 8630 Houtem bij Veurne in het ’t Doorntje

* Van 11 tot 21 juli: chiro, 3668 Niel-bij-As, Kamphuis De Dries.

* Van 31 juli tot 10 augustus: +13, 9681 Nukerke bij Ronse in de Kafhoek

* Van 12 tot 20 augustus: Sint Franciscusjongerenkoor, 9820 Merelbeke in de Stobbe.

4. Okra. Op woensdag 22 augustus viert onze Okra hun 80 en 90 jarigen. We vieren om 11 u eucharistie in de kerk en daarna feestelijke maaltijd. 

Terug naar editie overzicht

Editie van 16 augustus

Gedoopt

* Jazzmin Van Ghyseghem, dochter van Jonathan en Amber Debruyne, Masscheleinlaan 5, 8900 Ieper

.* Qamiel Ghillebert, zoon van Wannes en Caroline Deschildre, Briekedreef 33, 8970 Poperinge

* Ivy Callandt Lecourt, dochter van Gregory Callandt en Gwenaelle Lecourt, Du Parcwijk 6, 8908 Vlamertinge.  

 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Rouwverwerking. Eucharistieviering voor overledenen.

Op zaterdag 7 juli 2018 hadden we om 18 uur de eucharistieviering verbonden aan de begrafenisplechtigheid van de overledenen die in onze kerk begraven werden in de maanden november december 2017 en de maanden januari, februari, maart, april en mei 2018. De 24 families van de overledenen werden bezocht door teamleden Imelda, Ann, Rosa, Marc en pater Boni. De families die ver woonden werden aangeschreven; Van de vierentwintig families waren er achttien aanwezig. Velen hebben hun waardering en dankbaarheid uitgesproken voor het bezoek van een teamlid of pater Boni. We danken Ludo voor de muzikale begeleiding.   

2. IMUSICAPELLA  uit Manilla Filippijnen.

Op vrijdag 27 juli trad dit bekende koor op in onze kerk om 19.30 u. Dit beroemd koor uit de Filippijnen bracht een fantastisch concert. Hun repertorium is veelzijdig en de wijze van zingen getuigt van grote klasse. De aanwezigen genoten effenaf van een heerlijk optreden. Zij traden reeds op in tal van grote steden en verschillende landen niet alleen in Europa maar ook in tal van Amerikaanse en Aziatische landen. Hun volgende tournee start in augustus in Duitsland waar zij in de dom van Keulen de start mogen geven. We wensen hen het allerbeste toe en veel succes op hun wereldtournee.

3. Pater Pio. Voor de Heilige Pater Piodag van donderdag 23 augustus naar Meersel-Dreef Hoogstraten zijn er op dit ogenblik ( vrijdag 3 augustus) reeds 132 ingeschrevenen.

.We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Piodag.  Zoals jullie hoger gelezen hebben zijn er reeds 132 ingeschreven voor de H. Pater Piodag. Indien er nog zouden zijn die mee willen gaan, vlug, heel vlug inschrijven. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be.

3. Kampen.

Bij het ontvangen van dit nummer zijn ons +dertieners  terug thuis van het kamp. Het Sint Franciscusjongerenkoor beleeft op dit ogenblik, zo hopen wij, prachtige kampdagen in de Stobbe te Merelbeke.

4. Okra. Op woensdag 22 augustus viert onze Okra hun 80 en 90 jarigen. We vieren om 11 u eucharistie in de kerk en daarna feestelijke maaltijd. 

Terug naar editie overzicht

Editie van 23 augustus

Overleden

André Declercq, echtgenoot van Godelieve Brion, Dikkebusseweg 228, 88 j.

 

Wij gedenken dankbaar

1. Oecumene – afscheid pater Boni.

Op vrijdag 3 augustus werd er afscheid genomen van Pater Boni. In de oecumenische werkgroep van Ieper was hij er bij vanaf het beging, we schrijven 1986.  Bij de overhandiging van het mooie geschenk - een beeld vanuit Afrika -

werd zijn inbreng in de werkgroep getekend als open, verdraagzaam, zoekend naar eenheid onder de stuwing van de H. Geest. In dit afscheid werd duidelijk hoe de parochie O. L. Vrouw Middelares een uitzonderlijke en bijzondere rol heeft gespeeld in het ontstaan en bloei van de oecumenische werkgroep in Ieper. Er werd verwezen naar de animator van het begin: Omer Linseele en werd de stuwende kracht en nooit aflatende inzet van Ghislain Lacante als jarenlange voorzitter in het licht gesteld. Met fierheid en grote dankbaarheid werd er verwezen naar de vele oecumenische vieringen in de kerk vooral tijdens de internationale gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Als uitstraling van de steeds groeiende oecumenische gezindheid werd verwezen naar de beeldengroep op het pleintje voor de kerk: “Christus de Levensboom, 2000 jaar christendom”. In die beeldgroep zien we ondermeer de beelden van apostel Andreas – sterke figuur in de orthodoxe kerk en het beeld van Luther in de protestantse gemeenschap. In het jubeljaar 2000 werden deze beelden respectievelijk onthuld door priester Pius Pauwelijn en dominee François Roux.

2. Samana. Marcel Vanhoudt stuurde ons volgend verslag.

Samana : uitstap naar de Blankaart

Dinsdag 7 augustus : spijts de loden hitte vele dagen en weken lang waren die middag toch 36 dappere en enthousiaste deelnemers opgekomen. Met een achttal auto’s – dankjewel bereidwillige chauffeurs – reden wij naar Woumen. In café Rooneplezier konden we eerst genieten van een stevig stuk heerlijke taart met koffie naar believen. Daarna wandelden we tot aan het kasteel de Blankaart. Hier zou o.m. een tocht met fluisterboot starten om de natuur van dichtbij te aanschouwen. Diezelfde natuur stak daar een stokje voor want de waterstand van de Blankaart was te laag voor een veilige vaart. Dit euvel werd echter keurig opgevangen door twee bekwame gidsen die ons netjes van schaduw naar schaduw leidden met heel wat weetjes over dit prachtige natuurgebied. Goed bezweet zochten wij daarna soelaas  in ’t Madeliefje bij een royaal hoeve-ijsje. Om de uitstap helemaal af te ronden konden wij terecht in het “ eetkaffee Steenstraete “ voor een frisse drank bij een goedgevulde avondschotel. Zichtbaar tevreden trok iedereen welgemoed naar huis maar toch op zoek naar wat avondlijke koelte. En jawel, die kwam er voor het goed donker werd : een langverwachte regenbui. Eind goed, al goed en iedereen content.

3. Pater Pio. Voor de Heilige Pater Piodag van donderdag 23 augustus naar Meersel-Dreef Hoogstraten zijn er op dit ogenblik ( vrijdag 10 augustus) reeds 137 ingeschrevenen. 

We zien verlangend uit naar.

1. Afscheid van Pater Boni.  

* Op zondag 26 augustus 2018 wordt afscheid genomen van pater Boni. Om 10 uur is er eucharistieviering in de kerk, gevolgd door een receptie in de Familiekring. Iedereen die dit leest is uitgenodigd tot de eucharistieviering en ook tot de receptie.

2. Pater Piodag.  Zoals jullie hoger gelezen hebben zijn er reeds 137 ingeschreven voor de H. Pater Piodag. Indien er nog zouden zijn die mee willen gaan, vlug, heel vlug inschrijven. Inschrijven bij pater Boni Van Looveren 0479/44 05 07 of e-mail bonivanlooveren@pandora.be.

3. Okra. Vandaag, woensdag 22 augustus, viert onze Okra hun 80 en 90 jarigen. We vieren om 11 u eucharistie in de kerk en daarna feestelijke maaltijd.

4. Feest O. L. Vrouw Middelares.  Op vrijdag 31 augustus viert onze parochie haar feest; We vieren eucharistie om 8 uur ’s morgens in de weekapel.

Terug naar editie overzicht


Editie van 29 augustus

Gedoopt

* Frances Declercq, dochter van Jens Declercq en Ciara Van Exem, Frezenbergstraat 96, 8980 Zonnebeke

* Chaëlle Declercq, dochter van Jens en Ciara Van Exem, Frezenbergstraat 96, 8980 Zonneeke.

* Jack Delanote, zoon van Bram en Anne-Lore Timperman, Ter Berken 12, 8980 Zonnebeke

 

 Gehuwd. Jeroen Provoost en Hanne Debrabander, Schotenhofdreef 65 A, 2900 Schoten.

 

H. Communie.

Op vrijdag 7 september brengt pater Boni, en dat zal dan voor hem de laatste maal zijn, bij zieken en bejaarden de H. Communie. 

 

Wij gedenken dankbaar

1. Kampen. Zoals jullie weten hadden we deze vakantie zo maar eventjes vier kampen:

*Van 4 tot 11 juli:  nieuwgevormden, 8630 Houtem bij Veurne in het ’t Doorntje

* Van 11 tot 21 juli: chiro, 3668 Niel-bij-As, Kamphuis De Dries.

* Van 31 juli tot 10 augustus: +13, 9681 Nukerke bij Ronse in de Kafhoek

* Van 12 tot 20 augustus: Sint Franciscusjongerenkoor, 9820 Merelbeke in de Stobbe. 

We horen positieve klanken over deze kampen. Het past dat we de leiding van deze jeugdgroepen oprecht bedanken voor hun inzet. Ook een groet aan allen die de jongeren geholpen hebben bij vervoer, logistieke steun en nog zoveel meer. Een bemoedigende groet aan allen die mee op kamp gingen. Een kamp is naar ons aanvoelen ontspannend en zeker gemeenschapsvormend. Bewaar de mooiste herinneringen aan je kamp en leef er van.

2. Rouwverwerking. De teamleden en pater Boni  hebben de families van onze tien overleden voor wie we op 8 september de eucharistie opdragen bezocht. Het was even bij hen komen: luisteren naar hun verhaal en hen steunen en bemoedigen.

3. Ziekenbezoek. Ook in deze vakantietijd maakten de teamleden en pater Boni tijd om de zieken te gaan bezoeken in het hospitaal. Het kunne,n er veel of weinig zijn maar Rosa heeft ervaren dat er heel, heel veel kunnen zijn. Ze is tot driemaal toe naar het hospitaal gegaan om hen allen te bezoeken. Proficiat.

4. Tapijt. Het tapijt in de kerk was aan vernieuwing toe. In de dagen van Maria Ten Hemelopneming werd een mooi rood tapijt gelegd. Dankjewel aan de kerkfabriek die weer eens heeft zien dat hun zorg voor het materiële van de kerk hen ten harte gaat.

5. H. Pater Piodag. Bij het schrijven van deze regels (17.08.2018) zijn er 143 ingeschrevenen voor de Piodag van 23 aug. Naar Meersel-Dreef Hoogstraten. We leggen drie bussen in.  

 
We zien verlangend uit naar.

1. Feest O. L. Vrouw Middelares.  Op vrijdag 31 augustus viert onze parochie haar feest; We vieren eucharistie om 8 uur ’s morgens in de weekapel.

2. Nieuw schooljaar. We wensen aan onze schoolgaande jeugd een fijn en vruchtbaar schooljaar toe. We bidden voor een goede en vlotte samenwerking tussen  ouders, directie, leerkrachten en allen die van dichtbij of ver betrokken zijn met het schoolgebeuren.

3. Parochiaal team. Op donderdag 30 augustus komt het parochiaal team  om 14 uur samen in Franciscushuyze. In de loop van de jaren kwam het team ontelbare keren samen. Het zal dan de laatste maal zijn dat pater
Terug naar editie overzicht