Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 3 januari
Editie van 10 januari
Editie van 17 januari
Editie van 24 januari
Editie van 31 januari
Editie van 7 februari
Editie van 14 februari
Editie van 21 februari
Editie van 28 februari

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 
Editie van 3 januari

Gedoopt

* Imke  Houwen, dochter van Dries en Steffi Seghers, Hoppeveld 10, 8970 Poperinge

* Jace Lermyte, zoon van Kevin en Caissy Timperman, Ieperstraat 214, 8980 Zonnebeke

* Yaro Catry, zoon van Pieterjan en Valerie Bervoet, Casselstraat 42, 8908 Vlamertinge

* Nona Vansteenkiste, dochter van Michael en Lobke Gunst, Zegestraat 13, 8980 Geluveld.

* Bart Tommeleyn, zoon van Gregory en Rilana Van Brussel, Brugseweg 85, 8920 Langemark.

 
Overleden

Albert Devos, weduwnaar van Agnes Six, 90 jaar, WZC “Huize Sint-Jozef” Residentie “Louise”.

 
Heilige Communie

Op vrijdag 5 jan. brengt pater Boni bij zieken en bejaarden de H. Communie.

 Wij gedenken dankbaar.

De tekst van dit nummer werd al ingezonden op donderdag 21 december 2017

1. Dankbaar omdat we weer met velen zijn. Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang van 2018. Marc Wolters en zijn vrouw Georgette hebben ons laten weten dat er weer heel veel hun abonnement op “Kerk en Leven” hernieuwd hebben en dat er zelfs nieuwe abonnees bij zijn. Jullie hebben een goede keuze gemaakt. Samen willen we  in 2018 een weg gaan van verdieping, bezinning en in en door alle gebeurtenissen nog sterker naar elkaar toegroeien.

Vrede en alle goeds.

2. Kerstviering Pib. Op zaterdag 16 december vierde onze PIB hun kerstfeest.

Deze viering verliep in twee schuifjes. In  de kerk trokken we de eerste lade open. Naar we hoorden was het een meer dan geslaagde viering. Dit om zeker twee redenen. Ten eerste omdat we het echte kerstverhaal brachten en ten tweede omdat uit de meer dan vijftig aanwezigen er  lantaarndragers, kaarsendragers, herders, koningen, Jozef en Maria heel spontaan werden genomen. Pater Boni, voorzitter Dirk Raes en lectoren uit de PIB lieten ons binnen treden in het kerstgebeuren. Onze veel begaafde muzikale Ludo Geloen bracht ons zingend en spelend op meerdere instrumenten bij het kind van de kribbe. Door Paul en Alain die de kerststal op het pleintje voor de kerk hadden opgebouwd legden het kerskindje in de kribbe. Bij de kerststal en op het pleintje voor de kerk dronk men een vreugdedrank.

De tweede lade werd opengetrokken in de Familiekring. Ook daar voelde het warm aan. Proficiat aan de werkgroep “Kerstfeest”. Jullie weten te organiseren en animeren.   

3. Lager school:

** Kleuterafdeling. Op dinsdagmorgen 19 december waren er zomaar eventjes 181 kleuters/peuters aanwezig in de kerk met hun vijftien leerkrachten. Ze hadden een pracht van een kerstviering. Meester Luc speelde bij het binnenkomen van de kinderen mooie kerstliederen. De sfeer zat er meteen in. De juffen van de pastorale ploeg: Ann Denoo, Cindy en Nancy hadden een pracht van een viering uitgeschreven. Pater Boni mocht de viering leiden. De mama van kleuter Ilana had haar kleine zusje Jaylinn meegebracht. De link met het kerstekindje was vlug gelegd. De klas van juf Nathalie bracht het mooie kerstverhaal, de kinderen uit de klas van juf Delphine zongen mooie liederen die door allen werden meegezongen en uitgebeeld. We hoorden figuurlijk vele sterren en zagen ook letterlijk vele gele sterretjes. Het kerstkindje uit het kerstverhaal werd in de vredesvlag gewikkeld want Jezus brengt vrede. Niet alleen dit kerstkindje maar ook Jailinn werd in de vredesvlag gehuld en in de kribbe van de grote kersstal gelegd. De kribbe met het kindje er in werd in de  handen van de kleuters gelegd. Elk kind nodigt ons toch uit tot vrede in de kracht van Jezus zelf. Warme, zeer warme proficiat aan de leerkrachten en zeker aan de kleuters en peuters. Zalig Kerstfeest.  

** Schoolviering lagere afdeling. Op donderdag 21 december zat de kerk overvol. Het thema van de viering was als het ware de bekroning van een drie weken adventsvolle werking rond het thema: “Samen over de meet”. Ook in school mag men niemand uitsluiten. We moeten elkaar over de meet helpen. De actie Welzijnszorg  werd in deze adventstijd en viering zeer beeldrijk geduid. Er werd een wiel, een stuur, een zadel, een kader een fietslicht en een bel aangebracht. Symbolen genoeg om fietsend naar Kerstmis toe te rijden en niemand achter te laten. Als schoolgemeenschap kwamen we allen bij Jezus in de kerststal en Hij zei “ Samen sterk – niemand achtergelaten”. Het kerstekind zei ook nog: “Vergeet de kansarmen niet”.  Zalig Kerstfeest. Hartelijk dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor en allen die op een bijzondere wijze ons fietsend mee naar elkaar en zo bij Jezus hebben gebracht.

4. Samana. Op dinsdag 19 december waren we zo maar eventjes met 100 aanwezig in de Familiekring voor het kerstfeest. We begonnen met de eucharistieviering waarin pater Boni voorging. Imelda had een inhoudelijk sterke viering uitgeschreven die sereen, sfeervol en rijk aan symbolen was.

Vier grote witte kaarsen, drie lantarentjes, klein kerstkindje, brood en wijn. Genoeg om ons hart te openen voor  de komst van Jezus zelf. Onze voorzitter Luc was ziek maar Marcel nam graag zijn rol over. Hij deed het zo goed dat sommigen in hem een engel zagen, anderen een herder en weer anderen zelfs een koning. Hij was heel groot omdat hij niet aan zichzelf dacht  maar anderen bedankten voor hun werk en hulp. Het werd stil in de zaal toen hij Georgette Vanhaelemeersch bedankte voor de mooie kerstkaartjes en zoveel jaren bestuurslid van CM, ook Monique Vanhaverbeke mocht een mand vol streekproducten ontvangen voor zoveel toewijding al die jaren. Geboeid werd er geluisterd naar Renata Bruggeman uit Loker die ons meenam in een wondermooie en levenskrachtige reis naar het verleden en ons in een groene tuin van vrede bracht. Samen tafelen deed weer zoveel deugd. Proficiat Samana.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Zalig en gelukkig Nieuwjaar. Aan jullie allen maar heel in het bijzonder aan de nieuwe abonnees “Vrede en alle goeds” in 2018.

2. Okra. Schrijf vlug in voor het nieuwjaarsfeest van 18 jan. om 14 uur in de Familiekring. Okraleden betalen 15 euro en niet leden 20 euro. Inschrijven tot en met 12 jan. bij Gisquiere Antoine.. Nieuwjaarswensen van onze voorzitster Josiane, bezinnend woordje van pater Boni, koffie, taartje, boterkoeken. Johan Vandenberghe “zanger en muziek van te lande” is onze gast.

3. Eerste communie.

* Ouderavond. Op woensdag 17 januari hebben we onze eerste ouderavond in de school om 20 uur.

* Eerste instapviering op zaterdag 27 januari om 18 uur.

4. Vormsel.

* Uiteraard de thuisbeurten.

* Catechistenbijeenkomst op woensdag 10 januari om 20.30 u .

* Ouderavonden op maandag 15 en op donderdag 18 januari om 20 u.

* Repetities voor de Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel “ op donderdag 11 en vrijdag 19 jan.

* Zaterdag 20 januari vormelingendag.

* Zaterdag 20 jan. afsluit van de vormelingendag met de Bijbelse evocatie: ‘Drie dagen in de tempel”.

5. Samana. Op maandag 8 januari in de namiddag nieuwjaarsbijeenkomst in Franciscushuyze. 

6.  Parochiaal zangkoor. Op maandag 8 januari ’s avonds nieuwjaarsbijeenkomst in Franciscushuyze.

7. Kerkfabriek. Op dinsdag 16 januari feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst.  

8. PIB. Op zaterdag 13 januari viert de PIB hun zestiende verjaardag in de Familiekring.

9. Oecumene. Vanuit de beeldengroep op het pleintje voor de kerk roepen Luther (beeld onthuld in het jaar 2000 door  de protestantse dominee François Roux) en de H. Andreas (beeld onthuld in het jaar 2000 door de Orthodoxe Vader Pius Pauwelyn) ons op tot de oecumenische viering op zondag 21 jan. om 18 uur in de kerk van Sint Jan.

Terug naar editie overzicht

Editie van 10 januari

Wij gedenken dankbaar.

De tekst van dit nummer werd al ingezonden op donderdag 28 december 2017

1. Vreugdevol Kerstgebeuren.

1. Kerstviering op zondagavond 24 december.

We telden 400 aanwezigen die op vooravond van Kerstmis in de eucharistieviering waren. Bemoedigend hoe zoveel jonge gezinnen met hun kinderen op hun eigen maat zoekend en tastend gelovig peilden naar het geheim van Kerstmis: God mens geworden. We werden daarbij geholpen door het Sint Franciscusjongerenkoor die ons de kerstvreugde toezong. Op een bijzondere wijze meer dan een hartelijke dank aan de leerlingen die onder de bezieling van de juffen Heidi en Kathleen ons gaandeweg bij het kerstkind brachten. In tekenen en symbolen werden de inleiding, de schuldbeden, de voorbeden, het aanbrengen van de offergaven, de vredewens sterk geduid. Volwassenen kwamen met kinderen als herders om de vijftig aangeboden kaarsen op de staanders te plaatsen. Het licht brak door. Pater Boni mocht met de kinderen vanuit hun rol als lezer, engel,  herders, schapen, koningen, Maria en Jozef doorstoten naar het echte kerstgebeuren en in de figuren ons oproepen om echt kerstmis te vieren en  te beleven: op weg gaan naar Jezus en in onze handel en wandel beeld van Hem  zijn. De PowerPoint toonde werd zijn onschatbare waarde: de tekst van de liederen werd kleurrijk afgedrukt, ook het grote dankgebed dat door voorganger en gelovigen afwissend werd gebeden kwam op het scherm, kerstbeelden op het scherm waren niet alleen mooi om te zien maar ook zo uitnodigend. Op het einde werd het kerstkindje door een kind, geholpen door papa en oma in de kribbe gelegd

2. Kerstdag morgenviering op 25 december. Als vroege herders waren met 70 om zo vroeg naar de kribbe te gaan. Ons parochiaal zangkoor dat zo mooi gezongen heeft schonk ons een diepe kerstvreugde. Een hele prestatie zo talrijk aanwezig te zijn in dat vroege uur. Er waren koorleden die om twee uur ‘s nachts en zelfs later gaan slapen waren maar ze waren er. Hartelijk dank. Kerstmis kreeg ook in deze viering handen en voeten door mee te helpen aan de humanitaire corridor voor Syrische vluchtelingen.

3. Op velerlei wijze kerstmis vieren. Niet alleen in de eucharistievieringen maar ook daarbuiten werd er religieus kerstmis gevierd. Mensen gingen vredevol en behulpzaam mensen tegemoet.

2. U zijt wellekome. Dit evenement, een initiatief van het Davidsfonds – Ieper was een zeer sterk gebeuren. Uit wat voorzitter Dirk Debuysere ons schreef het volgende: “ We mogen terugblikken op een bijzonder geslaagde jubileumeditie (nummer 10!) van 'U zijt wellekome' op tweede Kerstdag in de Kapucijnenkerk. Een aangename sfeer, zeer veel volk (ongeveer 350 mensen), een mooie mix van jong en oud, gezellig samen zingen, teksten die naadloos aansloten bij de Kerstboodschap en een warm 'achterafje' bij een likeurtje of chocolademelk. En.. het Ieper Kinderorkest o.l.v. Tine Devoghel zorgde voor deze feesteditie voor de kers(t) op de taart!

650 euro telden we in de mandjes (vrije bijdrage) en dat overhandigen we binnenkort graag aan de vzw Op ’t Spoor.

Een zeer gemeend dankjewel dus aan Dirk Raes (voorzitter PIB), Kris Coussens (directeur Capucienenschool), Yvette Verstraete (voorzitster parochiekoor), Caroline Devos (Femma O.-L.-Vrouw); Ludo Geloen (dirigent), Pieter D'haene (orgel), Peter Lacante (euphonium), Frederik Leroy (tuba), Tine Devoghel (dirigent Iepers Kinderorkest en dwarsfluit),  pater Boni en de kerkfabriek, Ghislain Lacante en de bestuursleden en medewerkers van Davidsfonds Ieper (Chris, Paul, Noëlla, Anne, Grégory, Hilde en Lut)

En als we de warme evaluatie van de deelnemers mogen geloven, is er eigenlijk geen weg terug. De tiende editie mag blijkbaar niet de laatste zijn J.  Tweede Kerstdag valt volgend jaar op woensdag 26 december 2018. Zouden we opnieuw op jullie kunnen rekenen en zouden we deze datum al kunnen prikken in de agenda's?”

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

* Eerste ouderavond. Op woensdag 17 januari gaat deze avond om 20 uur door in de school. Deze locatie wil ook onderlijnen dat het kan in samenwerking tussen ouders, parochie en ook de school de eerste communie voorbereiden.

2. Eerste instapviering.  Op zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Thuisbeurten. Naar we horen verlopen de thuisbeurten goed.

* Bijeenkomst. Deze avond, woensdag 10 januari komen de catechisten om 20.30 u samen in Franciscushuyze. 

* Ouderavonden. Deze avonden gaan door in Franciscushuyze op maandag 15 en op donderdag 18 januari om 20 u.

* Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel”.

- Repetities. We repeteren op donderdag 11 en vrijdag 19 jan.

- Uitvoering als afsluit van de vormelingendag op zaterdag 20 jan.

* Vormelingendag. Zaterdag 20 januari vormelingendag.

3. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen wee rekenen op de medewerking van Femma.

4. Okra. We hebben nog tijd tot en met 12 januari om ons in te schrijven bij Gisquiere Antoine. Dit nieuwjaarsfeest gaat door in de Familiekring op donderdag 18 jan. om 14 uur. Okraleden betalen 15 euro en niet leden 20 euro. Onze voorzitster Josiane heeft altijd een verrassende nieuwjaarswens. Een bezinning mag niet ontbreken op zulk een feest. we kijken al verlangd uit naar het optreden van Johan Vandenberghe ““zanger en muziek van te lande” . Bij koffie, een taartje en lekker boterkoeken zullen we weer veel te vertellen hebben en onze dromen voor 2018 ontvouwen.

5. Kerkfabriek. Op dinsdag 16 januari feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal er zeker gesproken worden over de nodige aanpassingwerken in het vooruitzicht van het project Franciscushuyze.   

6. PIB. Op zaterdag 13 januari viert de PIB hun zestiende verjaardag in de Familiekring. Zojuist de nieuwe ledenlijst gekregen van secretaris Silvio Leroy. We tellen 300 leden.

7. Oecumene. Op de voorpagina van het nummer van volgende week neemt Ghislain Lacante als voorzitter van de  oecumenische werkgroep in Ieper ons mee naar wat oecumene eigenlijk is en hoe we stappen zetten om tot eenheid te komen in de verschillende christelijke kerken. Zij die graag vernemen hoe we in de loop van de jaren aan oecumene gewerkt hebben in Ieper surfen naar: http://www.parochie-olv-middelares-ieper.be. Je klikt oecumene aan en dan oecumenische werking in Ieper.

 Terug naar editie overzicht


Editie van 17 januari

Wij gedenken dankbaar.

1.  Jaaroverzicht 2016
* In ons doopboek staan 97 doopsels ingeschreven. Van deze 97 zijn er 73 afkomstig van een andere parochie. Van de 24 van de eigen parochie werden er 19 bij ons gedoopt. 5 Kinderen van onze parochie werden elders gedoopt: 2 in het Ziekenhuis Jan Yperman, 1 in Sint Jan, 1 in Dadizele en 1 in het Psychiatrisch ziekenhuis H. Hart.

* In ons huwelijksboek staan er 7 huwelijken ingeschreven. Van deze 7 waren  er 2 koppels waarvan jongen of meisje van onze parochie is, of van de parochie afkomstig waren en 5 koppels waarvan jongen en meisje van elders waren. 
* In ons overlijdensboek noteerden we 40 overlijdens. Van deze 40 waren er 16

 van buiten de parochie. Van de 24 van de parochie zelf waren er 3 vanuit een rustoord of die vroeger op de parochie woonden. We hebben geen volledige gegevens van begrafenissen van medeparochianen in een andere parochiekerk of voor wie er een auladienst gehouden werd.
* In ons vormselboek staan er 43 gevormden (waarvan 14 van een andere parochie). Van jongeren gevormd op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.
* In ons eerste communieboek noteerden we 45 eerste communicanten (24 van elders). Van kinderen die hun eerste communie deden op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.
* Geschreven in het hart van God en de mensen: zoveel belangloze inzet en

toewijding.

2. Nieuwjaarsdag.

Ook dit jaar, zoals al zoveel jaren, hebben we op nieuwjaarsdag eucharistie gevierd.  De veertig aanwezigen hebben Gods zegen niet alleen voor hen zelf, hun familie en vrienden gevraagd maar ook voor alle mensen wereldwijd. Op voorspraak van Maria, de Moeder Gods, hebben we gebeden voor de wereldvrede.

3. Kersttijd gedaan. Op maandag 8 januari eindigde de kersttijd. De kerststallen, de kerstverlichting zijn opgeborgen. De kerstaffiches van aan  de vensters verwijderd. Uiterlijk allemaal weg maar we zijn er zeer sterk van overtuigd dat dit alles blijft doorwerken in het hart van velen. Daarom een hartelijk dank aan allen die gezorgd hebben dat het kerstgebeuren in het straatbeeld kwam en ons zo dichter bij Jezus bracht.

 We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

* Eerste ouderavond. Gisteren woensdag 17 januari hadden we onze eerste ouderavond. Volgende week meer erover.

2. Eerste instapviering.  Op zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

2. Vormsel.

* Ouderavonden. Op maandag 15 januari hadden we de ouderavond voor de ouders van de kinderen die gevormd worden in de eerste vormselbeurt en nu morgen, donderdag 18 jan. voor die van de tweede vormselbeurt.

* Vormelingendag. Zaterdag 20 januari vormelingendag.

* Bijbelse evocatie “Drie dagen in de tempel”. Dit wordt de afsluit van de vormelingendag.  Iedereen is er welkom op die zaterdag 20 jan. om 18 uur in de kerk.

3. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

6. Oecumene. Op de voorpagina van het nummer van deze week neemt Ghislain Lacante als voorzitter van de  oecumenische werkgroep in Ieper ons mee naar wat oecumene eigenlijk is en hoe we stappen zetten om tot eenheid te komen in de verschillende christelijke kerken. Hij nodigt ons ook uit tot de oecumenische gebedsdienst in de kerk van Sint Jan op zondag 21 jan. om 18 uur.

Klik hier voor meer info

Alles over de oecumenische werkgroep Ieper klik hier.

Terug naar editie overzicht


Editie van 24 januari

Gedoopt

* Tuur Vandevivere, zoon van Arne en Nele Meuleman, Eeckhoutstraat  7, 8920 Langemark-Poelkapelle

* Mira  Cornette, dochter van Dirk en Annelien Maddelein, Stoppelweg 12, 8978 Watou

 

Overleden

* Georgette Lauwers, weduwe van Florent Ryckeghem, Huize Zonnelied, 90 jaar.

* Erika Laper, Adjudant Masscheleinlaan 30, 45 jaar

* Joseph Storme, weduwnaar van Georgette Debaene, Posthoornstraat 37, 91 jaar.

 

H. Communie

Op vrijdag 2 febr. brengen teamleden en pater Boni de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Koor

Op maandag 8 januari kwam het parochiaal zangkoor samen in Franciscushuyze voor hun nieuwjaarsreceptie. De voorzitster Yvette schreef ons het volgende: “De nieuwjaarsreceptie is goed verlopen ,iedereen was er graag bij, de sfeer was goed. Dank aan Pater Boni , we zijn altijd welkom in Franciscushuyze, ook dank aan Gerda, Josiane, Viviane, Trees en Wieske voor het klaarmaken van de broodjes, ze waren lekker, ook Chris wil ik bedanken voor de lekkere chocolaatjes. ”

2. Samana: Nieuwjaarsfeest – bestuursleden.

Op maandag 8 januari vierden de bestuursleden hun nieuwjaarsfeest. Imelda stuurde ons volgend verslag.

“Voorzitter Luc Decoster mocht 24 bestuurden welkom heten. Het ging er hartelijk aan toe, er waren ook enkele nieuwe gezichten bij.

Na de nieuwjaarswensen van de voorzitter gaf Imelda een korte bezinning aan de hand van een gedicht van Toon Hermans: “Wij willen mensen zijn.”  Ook wij willen mensen zijn die positief in het leven staan, gedragen door het Licht van de kribbe.
Jozef Verplaetse gaf een korte vorming omtrent de “CM zorg app.” 
Heel interessant, ook voor mensen die nog niet met de pc werken. Er zijn al meer dan tien kandidaten die de driedaagse vorming willen volgen.
Daarna was het tijd voor koffie en taart. Dankjewel Wilfried ze was weer heel lekker. Het traktaat van Marcel - die vandaag jarig was- een lekker glaasje witte wijn, viel erg in de smaak.

Onze voorzitter gaf nog enkele mededelingen naar het komende werkjaar toe: 
een dankjewel en een attentie aan Pater Boni voor zijn gastvrijheid 
iedere 2de en 4de donderdag van de maand is er een halfuurtje wandelen, we verzamelen aan de kerk en vertrekken stipt om 9 uur, onder de leiding van Frida en Imelda.
uitdelen van jaarprogramma en uitnodigingen.
Uitleg over de lotjes verkoop. Lotjes te verkrijgen bij Erna.
Welgezind en vol goede moed ging iedereen naar huis”.

3. Femma. Op dinsdag 9 januari vierde het bestuur van Femma hun nieuwjaarsfeest. Deze kernvergadering ging door in Franciscushuyze. We waren met elf. Caroline Devos leidde de werkvergadering, pater Boni leidde de bezinning. Pater Boni neemt zo een beetje per beetje afscheid van alle dynamische groepen van de parochie. Hij prees het werk van de Femma (vroegere KAV) en wenste hen vanuit een christelijke inspiratie veel inzet en toewijding toe. Pater Boni bedankte hen en gaf aan elk kernlid een kleine attentie. In hun vrouwelijke fijngevoeligheid bedankte Femma pater Boni voor al die jaren proost zijn. Hij  ontving als geschenk het prachtige boek: “Achiel Van Walleghem Oorlogsdagboeken 1914 – 1918”.

Het werd een feestelijke avond: gezelligheid, culinair hoogstaand en een prachtige quiz geleid door An Compernolle. Christa Schoutteten, Chantal Logie en Christien Vansteenkiste zorgden voor het geheel van de avond, feestmaal inbegrepen. Dankjewel.

4. Okra. Op donderdag 11 januari werden onze kaarters, bollers en vogelpikkers gevierd. De voorzitster Josiane, gewiekste zakenvrouw, had gezorgd voor een pracht van een eenvoudige en zeer lekkere maaltijd. Bij de kaarters was Raymond Merveille de kampioen en Anna Desmyter was eerste dame. In het bollen was Camille Degandt kampioen en Anna Desmyter eerste dame. Bij de vogelpikkers werd Daniêl Declercq kampioen en Anita Schoonaert eerste dame.

Hier moet gezegd worden dat elke tweede en vierde donderdag van de maand  voor deze mensen de samenkomst van de hoogste kwaliteit is: gezellig, gemoedelijk, strijdvaardig en groeien in verbondenheid.

5. Pib.  Op zarterdag 13 januari vierde onze PIB hun zestiende verjaardag. Ze waren met 250 aanwezigen om de verjaardag te vieren. De pizza’s blijven weer altijd een grote aantrekkingskracht. De ambiance werd verzorgd door “Mini Maxi Band” . Ze kregen veel lof. Wat nog meer waardering wegdraagt dat is dat er op elke verjaardagsfeest van de PIB een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat.  Bedankt en nog vele fijne jaren.  

6. Vormsel. Op zaterdagavond 13 januari was het de beurt aan de vormelingen uit de groep van Ann De Clerck en Patrick Snick om hun vormelingen mee te nemen in een gewone zaterdagavondviering. Vanuit deze groepen waren er twee misdienaars en de anderen waren lector. Wij stonden in bewondering voor de wijze waarop zij de mis dienden en voorlazen. Bij het Onze Vader werden ze allen met name geroepen en dit naar het voorbeeld van de kleine Samuël. Dat hadden we gehoord en gezien in de eerste lezing. Vanuit het evangelie wisten we dat twee leerlingen Jezus gevolgd waren. Zij verbleven een dag bij Hem. Ze hadden Jezus leren kennen als een biddende man. Op die zaterdagavond waren wij ook bij Jezus en met Hem hebben we het Onze vader gebeden. Aan de vredewens  gingen we naar de mensen toe en wensten hen in naam van Jezus vrede.

7. Catechisten. Op woensdag 10 januari hadden we een catechistenbijeenkomst. De ouderavonden werden voorbereid en de vormelingendag op punt gesteld. We hadden een voorstel gekregen van de werkgroep “ Diaconie – zorg voor mensen”. We zijn op dit voorstel ingegaan maar lichtjes aangepast. Ouders en vormelingen zetten zich in voor eenzamen. Later meer er over.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Eerste communie.

Nu zaterdag 27 januari hebben we de eerste instapviering om 18 uur in de kerk.

kerk.

2. Lichtmis. De Lichtmisviering in samenwerking met en ook voor de parochies van de binnenstad gaat door op zaterdag 3 februari om 15 uur in onze kerk.  Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen worden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

3. Sint Franciscusjongerenkoor. Concert. 

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari concerteert ons jongerenkoor in de schouwburg en dit telkens om 19 uur. Zij concerteren onder het thema: “Onder Boane”.  Info en kaarten bij alle koorleden: www.sfjk.be. Ook bij Stijn Decramer  0476/538461 (na 17.30 u) Volwassenen €6 (€8 ADD) Kinderen €3 (€4 ADD) 

Terug naar editie overzicht


Editie van 31 januari

Gedoopt

* Lilly Deweerdt, dochter van Hendrik en Liesbet Pollée, Izegrimstraat 54, 8900 Ieper

* Tess De Bie, dochter van Rudy en Leen Vermeersch, Rollegem-Kapelsestraat 36, 8880 , Sint –Eloois-Winkel.

 

Overleden

* Leon Willemijn, weduwnaar van Rika Vanhoutte, 77 j, WZC Wintershove, Vlamerringe, voorheen Dikkebusseweg 24, 8900 Ieper.  

 

H. Communie

Op vrijdag 2 febr. brengen teamleden en pater Boni de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie.

Op woensdag 17 januari hadden we onze eerste ouderavond voor de ouders van onze eerste communicanten. Op enkele na waren de 39 eerste communicanten allemaal vertegenwoordigd door hun ouders. Enorme bijeenkomst. Elk van de zes groepen kreeg een vraag. Vragen over God, Jezus, herinneringen aan de eigen eerste communie en verwachtingen naar de eerste communie toe. We mogen zeggen dat de inbreng van de ouders enorm en diepgaand was. Alles werd in de grote groep gebracht en geduid door pater Boni.  Juf Ellen lichtte het stappenplan toe, juf Annelore de communiedoos en Juf Els vroeg aan de ouders de naam van hun kind in een keramiek schaapje te schrijven als aanvraag voor de eerste communie. Ze vroeg ook aan hen die het gebedshuisje een week in het gezin willen hebben hun naam op het aangeduide blad te schrijven. Juf Annelore en pater Boni onderlijnden de grote waarde van het gebedshuisje. Kris, de directeur van de school had de ouders verwelkomd en teamlid Ann sloot avond af met een gebed. Zeer bemoedigende en uitdagende ouderavond. Het gouden driespan gaat er voor: ouders, school en parochie.

2. Vormsel.

Het was een drukke week voor vormelingen, ouders, catechisten en anderen op weg naar het vormsel. Uit de fijne en lange verslagen van catechist Jef Coulembier geven we een kort verslag over de ouderavonden, de vormelingendag en “De drie dagen van Jezus in de tempel”.

* Ouderavonden.

Op maandagavond 15 en donderdagavond 18 januari werden de ouders van de vormelingen uitgenodigd in de Stille Ruimte van Franciscushuyze. Teamlid en catechist Rosa noteerde de aanwezigen en stelde vast dat de meeste vormelingen vertegenwoordigd waren. Meteen vroeg ze ook naar de herinneringen aan het eigen vormsel.  Op al wat verteld was haakte Pater Boni even in om te komen tot de kern van het sacrament van het vormsel. Elk van de zeven sacramenten heeft een eigen ritueel in tekenen en een woord. Voor het vormsel zijn de tekenen: handoplegging en zalving met chrisma, de woorden: “ ---- ik zalf je met het zegel van de H. Geest, de gave Gods”. We bleven lang stilstaan bij het inhoudelijke van het sacrament van het vormsel.

Pater Boni eindigde met de oproep om – in het kader van de “diaconie en zorg voor mensen”,  één van de vijf werkgroepen van de Pastorale Eenheid van Ieper  – een bezoekje te brengen aan een eenzame, een uitgestotene, een kansarme in je buurt. Hiermee zijn we echt volgelingen van Jezus  en dus concrete invullers van zijn oproep tot dienstbaarheid.

* Vormelingendag.

Op zaterdag 20 januari werden alle vormelingen in de basisschool in de Nachtegaallaan verwacht voor een vormelingendag die om 11 uur startte met een welkom en het getuigenis van de jarige priester Marcel Vanhauwaert (80 jaar). Hij had het over zijn eigen roeping toen hij - als veertienjarige -  in de fabriek ging werken en zich bij de kajotters aansloot en getroffen werd door een tekst van de evangelist Lucas waarin Jezus in de synagoge getuigt: “De geest des Heren is over mij gekomen ... Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen …” Op 23-jarige leeftijd ging hij weer studeren en was 33 jaar toen hij priester gewijd werd. Als gepensioneerd priester greep hij de kans om TE GOARE, een “Welzijnsschakel” op te starten, samen met enkele vrijwillige medewerkers,  met de bedoeling om kansarme mensen op te sporen en samen te brengen. Op die manier krijgen deze nieuwe kansen om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen, zoals samen ontbijten, samen feest vieren, samen zingen en mekaar bij te staan in de geest van Jezus.

Daarna kwam diaken Bart Lefever vertellen hoe het er in de gevangenis van Ieper aan toe gaat. De meeste mensen hebben een verkeerd beeld en willen vooral dat de gedetineerden moeten boeten en geïsoleerd worden terwijl het toch om mensen gaat die weliswaar iets verkeerd hebben gedaan - en zich daarvan terdege bewust zijn - maar die ook hun goede kanten hebben. Op dat goede wordt er ingespeeld op twee manieren. Enerzijds  is er het project “Tralies uit de weg” waarbij gedetineerden in contact komen met mensen van buiten de gevangenis en zo hun verhaal kunnen doen. Anderzijds is er het “Thuisfront” waarbij men focust op de bezoekers (gezinsleden, familie, vrienden) van de gevangenen, die evengoed op enige begrip mogen rekenen.

Tijdens deze getuigenissen waren drie andere groepen aan het knutselen in de klas van meester Stijn. Eerst werd een brief, gericht aan de vormselpeter of meter, gemaakt  met de vraag om bij de vormselviering van 19 mei aanwezig te zijn. Daarnaast schreef elke vormeling zijn naam, samen met een handafdruk, op het doek dat tijdens de vormselviering het altaar zal versieren.

Diaken Bart Lefever maakte nog de hele groep vormelingen warm om samen met hun ouders een eenzame in hun straat op te zoeken en met hem/haar in contact te komen. De ouders waren daarover reeds ingelicht tijdens de ouderavonden van de afgelopen week.

Na de boterhammen met tomatensoep van Georges, waren we klaar  voor de quiz.  Voor quizmaster Stijn zette elk vormselsgroepje zich schrap om hun kennis over onze godsdienst te testen. Natuurlijk ging het over de kerkelijke feestdagen, de misviering, de Bijbel (het oude en het nieuwe testament), maar evengoed over de Koran en de Joodse Thora. De godsdienstlessen hebben blijkbaar hun vruchten afgeworpen want er werd goed gescoord. Bravo voor ons onderwijs.

In de namiddag verzamelden we in de Stille Ruimte van Franciscushuyze. Pater Boni vertelde over Franciscus van Assisi. Hij vertelde over drie ontmoetingen Eerst die goddelijke stem die vroeg: “ Francesco, wat is er beter de heer te dienen of de knecht ?”, vervolgens de ontmoeting met de melaatse en ten slotte  Jezus op het kruis in de kerk van San Damiano die tot hem zei: “Francesco, ga en herstel mijn kerk”. De praktijk van Franciscus konden we ervaren tijdens de rondleiding door Pater Boni in zijn Franciscushuyze: de eetplaats waar hij allerlei mensen waaronder verslaafden en ex-gevangenen ontmoet, de living waar hij met eenzamen Kerstmis heeft gevierd en de vele samenkomsten met medewerkers. De kamers boven waar studenten, familieleden en jeugdbewegingen kunnen overnachten maakten indruk. Ook de stille ruimte boven, plaats van gebed en bezinning bracht de vormelingen in stilte en gebed bij de Heer van het leven. Ondertussen was de andere helft van de vormelingengroep in de kerk aan het rondkijken naar wat er zich zoal in de kerk bevindt. Philip gaf de opdracht om zoveel mogelijk voorwerpen te benoemen en te gissen naar de betekenis van orgel, altaar, tabernakel, kruisweg enz. Daarna leerde Stijn enkele liederen aan die de vormelingen op hun vormsel zullen zingen… en bij wijze van proef ook tijdens de afsluitende evocatie “Drie dagen in de tempel”.

* Drie dagen in de tempel.

Op zaterdag 20 januari om 18 uur hadden we in de kerk als afsluit van de vormelingendag de evocatie van “Drie dagen in de tempel”. Toen Jezus 12 jaar is (de leeftijd van de vormelingen), trekt Hij – zoals het Lucasevangelie ons vertelt – met Zijn ouders naar de tempel van Jeruzalem. Bij de terugkeer merken zijn ouders, Jozef en Maria, dat Jezus niet mee is, ook niet in een andere groep van terugkerende bedevaarders. IJlings keren ze terug naar Jeruzalem en vinden Hem in de tempel te midden van de tempelleraren. Wat heeft Jezus in die drie dagen in de tempel uitgespookt? Alle vormelingen, hun ouders, familieleden en geïnteresseerden zagen hoe enkele knapen in de tempel overhoord werden over hun kennis van de Joodse geschriften. De verrassing kwam er toen één van de knapen zelf vragen begon te stellen. Het bleek de twaalfjarig Jezus te zijn. De tempeloverste en de schriftgeleerden waren verrast over de schriftkennis van de jonge Jezus en slaagden er niet in om duidelijke antwoorden te geven op Zijn aanhoudende vragen. Uiteindelijk gaven enkelen van hen toe dat Jezus toch wel eens de zo lang verwachte Messias zou kunnen zijn zoals eeuwen tevoren voorspeld door profeten als Jesaja. Op het einde van de derde dag vonden Jozef en Maria hun zoon terug en hoorden hoe de aanwezige Romeinse rechter Jezus prees om zijn kennis, moed en durf.  

Om in dezelfde geest van Jezus te eindigen, nam diaken Bart Lefever het woord om terug te komen op het initiatief om een eenzame, een kansarme te bezoeken met een … potje confituur. Zo eenvoudig is het evenwel niet en daarom gaf Bart ook enkele concrete tips. Heel wat mensen tekenden in om aan het initiatief deel te nemen. Bravo. Een stap is gezet. We volgen het project verder op!

Ten slotte nog een welgemeend applaus voor alle medewerkers aan de evocatie: de kinderen Quintus Dehaene, Janne Dedeurwaerder, Keithy Moerenhout, Alexander Gantin, Myrthe Goudeseune en Ciatlin Bourree; de volwassenen Annik Vanginderdeuren, Ghislain Lacante, Marc Wolters, Patrick Ryde, Boni Van Looveren, Jan Verhalle, Bart Lefever, Patrick Snick, Jef Coulembier, Georgette Vandenbussche en Stijn Decramer.

4. Okra. Op donderdag 18 januari had Okra hun jaarlijks nieuwjaarsfeest in de familiekring. De voorzitster Josiane zat in de kerktoren. Het was toen twaalf uur bij de jaarwisseling. Bij elke slag van de klok om 12 uur had ze een fijne Nieuwjaarswens. Pater Boni mocht de bezinning leiden en Johan Vandenberghe, zanger en muzikant van te lande bezorgde ons een fijne namiddag. Een taartje, boterkoeken, lekkere koffie mochten niet ontbreken. De negenenzeventig aanwezigen waren allen zeer gelukkig en dankbaar.

5. Lichtmis. Op woensdag 17 januari  kwamen parochieassistente zuster Lieve,  Katrien Descamps van de Femma en de teamleden Ann, Imelda, Marc en pater Boni samen om de Lichtmisviering voor te bereiden en de praktische punten te regelen. Hun enthousiasme en inzet belooft veel.

6. +13. Victor Claerebout stuurde ons volgend verslag: Ook dit jaar hielpen de gastjes van de Plusdertien weer mee met de verkoop voor Vredes Eilanden. Ondanks het koude weer stonden we al vroeg in de ochtend bij de Delhaize in Ieper. We hebben er een leuke dag aan overgehouden, maar het belangrijkste is dat we een som van 276 hebben ingezameld. Deze opbrengst gaat naar kleine landbouwbedrijven in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Lichtmis. Nu zaterdag 3 februari hebben we om 15 uur in onze kerk de Lichtmisviering. Zoals jullie hoger hebben kunnen lezen zijn we al eens samengekomen om de viering op te stellen en het praktische te bekijken. De Lichtmisviering is een viering voor vier parochies: de drie van de binnenstad en onze parochie. Ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen worden uitgenodigd samen met hun kindje tot deze viering. Pater Boni bezoekt de ouders van onze parochie en haalt de doopkaarsen op. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje hebben laten dopen werden aangeschreven. We mogen weer rekenen op de medewerking van Femma.

2. Sint Franciscusjongerenkoor. Concert. 

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari concerteert ons jongerenkoor in de schouwburg en dit telkens om 19 uur. Zij concerteren onder het thema: “Onder Boane”.  Info en kaarten bij alle koorleden: www.sfjk.be. Ook bij Stijn Decramer  0476/538461 (na 17.30 u) Volwassenen €6 (€8 ADD) Kinderen €3 (€4 ADD)

3. Chiro. Noteer in het weekend van 10 en 11 februari gaat de jaarlijkse mosselsouper door in de Familiekring.   

4. Aswoensdag en Veertigdagentijd. Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. We hebben om 19 uur in onze kerk de Aswoensdagviering: eucharistie, askruisje en zegening van de kruisen.

5. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

6. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

Terug naar editie overzicht


Editie van 7 februari

Gedoopt

* Mathis Thomas, zoon van Sam en Lien Vangheluwe, Vaubanstraat 57, 8900 Ieper

* Estelle Wille, dochter van David en He Mei Juan, Kalfvaart 40, 8900 Ieper

-  Lionel Mylle, zoon van Miguel en Aline Caron, Bellestraat 27, 8908 Vlamertinge.

- Medard Decorte, zoon van Corneel en Jozefien Desot, Kapellestraat 5, 8904 Boezinge

- Sam Debreuck, zoon van Alexander en Lore Vangheluwe, Ravestraat 16, 8904 Boezinge.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie: eerste instapviering.   

Op zaterdag 27 januari hadden we onze eerste instapviering. Leerlingen uit het tweede leerjaar hebben stappen gezet met de eerste communicanten naar hun eerste communie toe. We hebben drie grote stappen gezet.

* Een stap naar Jezus die gedoopt werd in de Jordaan. Vanuit dit doopsel hebben we gedacht aan ons eigen doopsel. In deze instapviering werd ook Lionel Mylle gedoopt.

* Een stap naar Jezus die de kinderen zegent. Bij deze stap kwamen ouders hun kinderen zegenend tegemoet door bij hen een keramiek schaapje op te leggen. In de eerste ouderavond hadden de ouders als aanvraag tot de eerste communie van hun kind  hun naam in een schaapje geschreven. Dit gebaar en deze aanvraag werd zegenend bevestigd door de priester.

* Een stap werd gezet naar de biddende Jezus. Hier werden de drie gebedshuisjes gezegend. Een leerling van elke klas neemt dit huisje mee naar huis. Bij elke eerste communicant blijft dat huisje een week in de huiskring. Van uit dit gebedshuis zal er een week vurig en intens gebeden worden.

Het stramien van een gewone viering werd aangehouden  met zijn vier grote delen: opening van de dienst, dienst van het Woord, dienst van brood en beker en slot van de dienst. Hartelijk dank aan Ludo die de zang verzorgde, de juffen en leerlingen uit de tweedes, de eerste communicanten en hun leerkrachten en allen die voor en achter de schermen gewerkt hebben. 

2. Team. In onze teambijeenkomst van maandag 26 jan. hebben we veel tijd besteed aan de veertigdagentijd. Teamlid Rosa en  pater Boni bezoeken de leerlingen  van onze school. We spreken over Aswoensdag en de veertigdagentijd en geven aan elke klas een vastenkalender. Onder elkaar hebben we afgesproken wie de personen gaat aanspreken om een kruis te dragen op Aswoensdag en wie bij welke lokale handelaar gaat vragen om een collectebus te plaatsen voor Broederlijk Delen.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Aswoensdag. Op 14 febr. is het Aswoensdag. Om 19 u hebben we een eucharistieviering waarin we ons een askruisje laten opleggen en worden de kruisen gezegend die geplant zullen worden op het grondgebied van de parochie. Op het pleintje voor de kerk vertrouwen we een verdord palmtakje toe aan het vuur. Een sterk symbolisch gebaar om te verbranden wat zondig is. Ons een askruisje laten opleggen met deze as wordt dan uitdrukking om nieuw te worden. 

2. Veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

3. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

4. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie. Op Goede Vrijdag 30 maart tijdens de passietocht. Start om 20.15 uur aan de Sint-Pieterskerk.

5. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars. Steun ook mild de huis aan huis omhaling. Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen.  Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars

6. Sober leven.  Er zijn twee vastendagen: Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart. Sober maal: op Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart telkens om 12.00 uur in  Sint-Maartenskring.

7. Chiro. Nu in dit weekend mosselsouper in de Familiekring. Zaterdag 10 febr. vanaf 18 uur en zondag 11 febr. vanaf 11 uur.

Mosselen vvk. €16 –add. €18; koude schotel vvk. €13 add. €15; kinderschotel vvk. €8 en add. €10. Kaarten in voorverkoop: leiding Chiro; Fam. Tiberghein, Fazantenlaan 47 (0499/187144, fam. Dewilde, Dikkebusseweg 38 (057/212375); fam. Leroy, Ter Linden 12, (057/207052)..

8. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

9. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 14 februari

Gedoopt

* Noé Verfaillie, dochter van Guylian en Elyn Vandenabele, Albertstraat 78, 8980 Zonnebeke

* Pippa Cools, dochter van Pieter en Katrien Doms, Doelweg 5, 2990 Loenhout

* Ilano Deschachte, zoon van Jonathan en Samantha Verhille, Geluwesesteenweg 36, 8940 Wervik.

 

Overleden

Annie Allegaert, weduwe van Jan Polfliet, Poperingseweg 107, 8900 Ieper, 88 j.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Lichtmisviering. 

Op zaterdag 3 febr. hadden we de Lichtmisviering voor de drie parochies van de binnenstad: St.-Maarten – St.-Niklaas, Sint Jacob, Sint Pieter  en onze parochie O. L. Vrouw Middelares. Wat onthouden we?

* Een vlotte en opbouwende samenwerking tussen Zuster Lieve, de femma met als contactpersoon Katrien Descamps, de teamleden van onze parochie Ann, Rosa, Imelda, Marc en pater Boni.

* Zuster Lieve had contact opgenomen met de ouders wiens kindje gedoopt werd in één van de parochies van de binnenstad. Roos en Linda waren namens deze parochies lector in de viering. Pater Boni had persoonlijk de  ouders van de dopelingen die van de eigen parochie waren bezocht en er de doopkaars opgehaald. De ouders van de dopelingen die van een andere parochie waren werden aangeschreven. Aan hen werd gevraagd de doopkaars mee te brengen. Met zeerveel waren ze present.

* We telden een zestigtal doopkaarsen die tijdens de “Zingeving: zegening van het licht” in vier beurten werden aangestoken. Het was geen probleem om acht ouders te vinden. om die kaarsen aan te steken. Zuster Lieve had bij de verwelkoming door Katrien (Femma) de paaskaars aangestoken en papa Jeroen had licht genomen aan de Paaskaars. Hij bezorgde aan die acht ouders het Licht van Jezus.

* Ja, Katrien van de Femma en zuster Lieve hadden in samenspraak met de welgroep een mooie gebedsviering uitgeschreven. Liederen, teksten, evangelieverhaal van de opdracht van Jezus in de tempel was goed te volgen op het scherm. Dankjewel Marc voor het bedienen van de PowerPoint, dankjewel Ludo voor de zang.

* Ons teamlid Ann, grootouder Rita, ouder Elien, tiener Jasper en kind Femke baden zeer mooi de voorbeden. Bij elke voorbede gaven de vele broers en zusjes van de dopelingen bloemen aan Maria.

* De zegening van en de opdracht van de dopelingen was een hoogtepunt. Mama Lindsay vroeg aan pater Boni de nieuw gedoopten aan God toe te overtrouwen. Pater Boni mocht die zeer vele kinderen in zijn armen nemen, eventjes omhoog steken en zo Gods zegen vragen over hen.

* Tijdens de zegening waren de broertjes en de zusjes onder leiding van bestuursleden van de Femma gaan kleuren. Fier kwamen ze dan ook na de zegening terug met prachtig gekeurde tekeningen. 

* We baden samen het Onze Vader en ook het Weesgegroet.

* Teamlid Rosa las de slotwens.

* Na de zegen konden de ouders het handje/kruikje, de doopkaars en een bloementje komen halen.

* De receptie in de kerk was weer super; Blije en gelukkige femma’s, teamleden schonken graag een wijntje of fruitsap uit. De zelf gebakken koekjes door Femma werden zeer gewaardeerd.

* We zijn dankbaar dat ter gelegenheid van dit samenzijn God in Jezus zijn Zoon ons zo voelbaar nabij kwam. We vragen aan Maria en Jozef, aan de profeet Simeon en de profetes Hanna  dat het licht van Jezus in ons mag blijven branden.  

2. Lichtmiskaarsen.

* Op vrijdag 2 febr. hebben we tijdens de eucharistieviering om 17.30 de kaarsen gewijd. Met de negen aanwezigen was het een zinvol en vreugdevol gebeuren.

* In de zondagsviering op 4 febr. werden de Lichtmiskaarsen gezegend. Ongelooflijk om te zien hoeveel mensen na de viering een gewijde kaars meenamen. Zoals verleden jaar was er ook nu weer die dame die voor 150 euro gewijde kaarsen vroeg. Dat Gods Licht in ons niet doven mag.  

3. Sint Franciscusjongerenkoor: Concert: “ Onder Boane”. We hoorden niets dan lof over dit concert in de schouwburg van Ieper. Zowel op vrijdag 2 febr. als op zaterdag 3 febr. hebben onze 84 koorleden zichzelf overtroffen. Rondom Koor vertolkte het zo: in beide uivoeringen hebben de koorleden grenzen verlegd. Noch nooit zijn er zoveel mensen, 450, komen kijken en luisteren naar een concert. Proficiat. hartelijk dank aan allen die voor en achter de schermen het beste van zichzelf hebben gegeven. Teveel om op te noemen. Toch graag een bijzondere groet aan Elias Storme, Wieland Bulens en Anggello Gamarra voor de muzikale begeleiding. Natuurlijk aan dirigent Stijn en de negen anderen van Rondom koor een hartelijke dank.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Aswoensdag. Vandaag 14 febr. is het Aswoensdag. Om 19 u hebben we een eucharistieviering waarin we ons een askruisje laten opleggen en worden de kruisen gezegend die geplant zullen worden op het grondgebied van de parochie. Op het pleintje voor de kerk vertrouwen we een verdord palmtakje toe aan het vuur. Een sterk symbolisch gebaar om te verbranden wat zondig is. Ons een askruisje laten opleggen met deze as wordt dan uitdrukking om nieuw te worden. 

2. Veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

3. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

4. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie. Op Goede Vrijdag 30 maart tijdens de passietocht. Start om 20.15 uur aan de Sint-Pieterskerk.

5. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars. Steun ook mild de huis aan huis omhaling. Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen.  Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars

6. Sober leven.  Er zijn twee vastendagen: Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart. Sober maal: op Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart telkens om 12.00 uur in  Sint-Maartenskring.

7. Koffiestop. Op vrijdag 23 februari tussen 12.30 uur en 16.00 uur in de cafetaria van het  psychiatrisch ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16.

8. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

9. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 21 februari

Gedoopt

* Eleana Angillis, dochter van Christof en Nisha Denudt, Europalaan 18, 8900 Ieper

* Jayden Dehollander, zoon van Anissa Dehollender, Roesbruggestraat 9, 8972 Proven

* Julian Kestelyn, zoon van Roel en Ruth Decramer, Capucienenstraat 56, 8900 Ieper

* Elias Vandamme, zoon van Korneel en Stephanie Degyse, Dikkebusseweg 231, 8900 Ieper.

 

H. Communie.

Op vrijdag 2 maart brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.  

 Wij gedenken dankbaar.

1. Chiro. Tijdens het weekend van 10 en 11 febr. hield onze Chiro hun jaarlijkse mosselsouper. Om een drievoudige reden werd het een groot succes.

* Er waren zo maar eventjes 450 personen, groot en klein, die present tekenden voor de lekkere mosselen, koude schotel of kinderschotel.

* De sfeer was uitermate gezellig, spontaan. Het werd een echt ontmoetingsfeest. De Chiro voelde zich bevestigd.

* De leiding, jongens en meisjes, oud leiding  hebben weer eens laten aanvoelen dat het kan vanuit een groot enthousiasme en door het geloven in eigen mogelijkheden  er een mooi feest van te maken. Proficiat.

2. +13 Tom Catry stuurde ons de volgende verslagen door.

* Activiteiten  Januari

Door de examens van de leiding waren er deze maand geen activiteiten voorzien. Dit hield ons echter niet tegen om voor onze Jongsten en Middelsten ons lokaal om te toveren naar een knusse cinemazaal. Voor de Jongsten en Middelsten was er namelijk een film voorzien. Voor de Oudsten werd er besloten om er een Wii-avond van te maken. Eerste werd er guitar hero gespeeld, daarna schakelden we over naar Mario Kart waarbij er telkens 4 gastjes tegen elkaar konden spelen. Dan kregen we opeens de drang om te dansen en Just Dance werd het. Vooral Robin haalde zijn prachtige dansmoves boven. We sloten de avond af met guitar hero.

* Schaatsavond 2018

Op vrijdag 2 februari vertrokken we met de gasten naar Finladia om onze jaarlijkse schaatsavond te realiseren. We zijn blij dat na al die tijd de schaatsavond nog steeds een van onze favoriete activiteiten is bij onze gasten. Na ons schaatsplezier eindigden we nog in de bar van Finladia met een hapje en drankje waarna we weer konden rekenen op het vervoer van enkele leiding en ouders om veilig terug in Ieper te raken. Wederom was het een geslaagde activiteit.

3. Schoolbezoek.  Langs deze weg bedanken teamlid Rosa en pater Boni de schooldirectie, de leerkrachten en alle leerlingen om hun luisterbereidheid en grote ontvankelijkheid voor de gebrachte boodschap. We hebben de zin van de veertigdagentijd toegelicht. Aan elke klas werd er vanuit de parochiegemeenschap een vastenkalender gegeven. Een woord, een wegwijzer  voor elke dag in de veertigdagentijd. Rosa bezocht al de leerlingen van de tweedes, derdes, vierdes en vijfdes leerjaren. Pater Boni bracht een bezoek aan de drie eerste leerjaren en de twee zesdes.

4. Teamleden. In voorbereiding op de veertigdagentijd gingen teamleden mensen aanspreken om een kruis te dragen in de Aswoensdagviering. Imelda had de collectebussen met het logo van Broederlijk Delen klaar gemaakt. Deze collectebussen werden door teamleden bij de lokale handelaars geplaatst.

5. Kerkgangers. In het weekend voorafgaand aan Aswoensdag werd aan de kerkgangers een infoblad bezorgd met de vastenactiviteiten. Er werd ook gevraagd  er enkele meer mee te nemen en die in de brievenbus te steken bij buren en vrienden. Toch wel mooi dat we op zulk een eenvoudige wijze verkondigers mogen zijn van de Blijde Boodschap.

6. Eerste Communie. We zijg begonnen met het stappenplan. In tien stappen gaan ouders, school en parochie de weg naar de eerste communie. Elke stap wordt eerst thuis door de ouders met hun kind doorgenomen. In de klas wordt die stap door de juffen verder uitgewerkt en opgevolgd door pater Boni. In de week van 30 jan. tot 5 febr. werd thuis die eerste stap besproken. Fijne voorbereiding beste ouders.  

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu in de eerste week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie.

4. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”. Enkele concrete werkpunten

* Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars.
* Steun ook mild de huis aan huis omhaling.
* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen. 
* Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars.
* O
p vrijdag 23 februari tussen 12.30 uur en 16.00 uur koffiestop in de cafetaria van het  psychiatrisch ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16.
* Op vrijdag 2 maart Filmvoorstelling. Zie elders in dit Kerk en Leven.

5. Sober leven.  Sober leven is een bijzonder kenmerk  van de veertigdagentijd. We leven niet alleen van brood maar ook van elk woord dat komt uit de mond van God. Eten en drinken is geen doel op zich maar een middel. Met weinig kunnen we voldoen aan de meest noodzakelijke behoeften van het lichaam.

7. Weekend liturgie.  In de weekendliturgie hebben we weer de drempelliturgie en zal de veertigdagentijd ook visueel sterk onder de aandacht gebracht worden. Wat staat er op het menu? .

8. Verloofden. Nu vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 28 februari

H. Communie.

Op vrijdag 2 maart brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.  

 Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel. Poverello

Catechist Jef Coulembier stuurde ons volgend verslag.

“Vormelingen van de O.L.V.-Middelaresparochie in het spoor van Sint-Franciscus. Dinsdag 13 februari om12.30 uur verzamelen we in de Madeliefjeslaan. In de garage van Pater Boni verdeelt Rosa de vormelingen over de auto’s van catechisten en bereidwillige ouders. Enkele vormelingen zoals Caitlin en Keithy hebben thuis opgeruimd en wat speelgoed en kleren ingepakt samen met een reuzen pluchen beer om in Poverello af te geven.

Tegen 13.30 uur arriveren we op het adres: Spoorweglaan 26 in Kortrijk. De meegebrachte spullen worden afgegeven en dankbaar aanvaard. We beklimmen de trappen tot op de hoogste verdieping. Daar staat Lieve ons te woord, geruggesteund door twee stagiaires die voor de powerpoint en de projectie zorgen. Hoe is het allemaal begonnen? Eén van de vormelingen wijst naar de foto met een man, een man met een kruisje op de borst. Geen gewoon kruisje maar een Franciscuskruis, ééntje met een T-vorm. Dat kennen we uit het verhaal over Sint-Franciscus dat Pater Boni vertelde op de vormelingendag.

Alles begon bij de vermaarde dokter Jan Vermeire die – eens gepensioneerd – wilde profiteren van zijn pensioen en zijn geld. Hij kocht een buitenverblijf in de Ardennen en genoot van zijn pony’s. Tijdens een misviering werd hij getroffen door de woorden van de pastoor over de zin van het lijden van Jezus Christus. Dat gaf zijn leven een andere wending. Hij bouwde een hut en verbleef er één jaar in afzondering. Daar groeide de idee om Poverello op te starten in navolging van Franciscus. Poverello is een Italiaans woord dat ‘kleine arme” betekent.

Jan Vermeire kon beschikken over een lokaal van een Brussels Kapucijnenklooster. Daar kon hij de lokale daklozen en kansarmen ontvangen en brood en soep te geven. Dan kwam de idee om ook warme maaltijden te maken en voor logies te voorzien. In andere gemeenten werden ook Poverello-huizen geopend. Jan Vermeire kocht het huis in Kortrijk waar we de  info kregen en rondgeleid werden. De benedenverdieping kenden we al want toen we aankwamen,  zaten de gasten bij elkaar om samen te genieten van een kopje koffie na de maaltijd waarvoor ze één € hadden betaald. We bezoeken de keuken, passeren de douches en zien door een open deur de plaats waar behoeftigen kleren en voedselpakketten kunnen krijgen.

Terug naar de auto’s en naar Gullegem. De ijspiste Finlandia is door enkele vormelingen gekend. Ze kunnen naar hartenlust schaatsen samen met Rosa en Francine terwijl de andere catechisten en ouders boven in de kantine naar het schaatsgebeuren kijken. We hebben geluk dat er geen overrompeling is en er dus schaatsruimte in overvloed is. Stipt om 17.30 uur staan we terug in de Madeliefjeslaan”

2. Aswoensdag. Op woensdag 14 febr. waren we met zeerveel in de kerk voor de Aswoensdagviering. Er waren wel minder kinderen dan verleden jaar. Op het pleintje voor de kerk werden de verdorde palmtakjes in het vuur geworpen onder het toeziend oog van de vuurmaker André Verstraete. We hebben verbrand wat zondig, onaf en onvolmaakt was. Met de as van deze verdorde palmtakjes hebben we ons een askruisje laten opleggen. Dit werd een teken van echt opstaan uit as en puin om een leven op te bouwen in verbondenheid met God, de medemens, de natuur. In de eucharistie lieten we ons beroeren door het woord uit de Schrift en ons sterken in de tekenen van brood en wijn. De achttien kruisen werden door achttien kruisdragers in een kring rond het altaar gebracht.

De kruisen werden gezegend en de opschriften weerklonken als een levend woord, een wegwijzer in deze  veertigdagentijd.

3. Achttien kruisen. We kunnen er niet naast kijken. Dank zij Georges Creus en Fernand Deman werden die achttien kruisen op donderdag 15 febr. op privégrond geplaatst op het grondgebied van de parochie. We hebben in de Aswoensdagviering God gevraagd dat de opschriften ons helpen een betere mens te worden.

4. Doopavond. Het was aan ons,  Imelda Debouvere en pater Boni,  om op vrijdag 16 febr. de maandelijkse doopavond van de pastorale eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle te leiden in Franciscushuyze. Er waren elf gezinnen die in de komende weken, maanden hun kindje laten dopen. In een tweerichtingsverkeer gingen we samen op weg naar de diepte van het doopsel.

Imelda stelde ook nu weer de vraag: “En wat na het doopsel? Hoe gaan jullie uw kind gelovig de weg van Jezus helpen bewandelen? Op de vraag: hoe hebben jullie deze doopavond ervaren was er een eensgezinde grote tevredenheid. Voor velen een leerrijke avond, voor anderen een opfrissing van het rijke doopgebeuren en men was dankbaar dat zoveel jonge mensen zich gelovig durfden uitdrukken.

5. Pib. Vooruitlopend op zijn afscheid in september 2018 was het nu de beurt aan het dagelijks bestuur van de Pib om samen te komen in Franciscushuyze. Pater Boni drukte zijn waardering en dankbaarheid uit voor al die jaren dat hij proost mocht zijn van de PIB (de vroegere KWB) en in alle bijeenkomsten  de gelegenheid kreeg om de christelijke boodschap mocht laten doorklinken. Hij was ook dankbaar dat bij zijn afwezigheid in bijeenkomsten en vergadringen mensen als Kurt en Pol de christelijke boodschap te laten klinken. Na een korte vergadering schoof men aan tafel. Zoals bij alle grote ontmoetingen werden er van beide kanten geschenken uitgewisseld. Thomas Tilman verwoorde het als volgt: “Hallo Pater Boni bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor de sublieme ontvangst van ons bestuur op maandagavond. Sorry voor mijn laattijdige aanwezigheid, ik heb het mij alleszins niet beklaagd en dank mijn "barmhartige Samaritaan". Het eten was voortreffelijk (een grote chapeau aan Georges en Magda) en het gezelschap en gastheer buitengewoon. Merci voor de attenties en veel groeten.”

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu in de tweede week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We hadden 50 vastenkalenders besteld. Ze zijn allemaal de deur uit. Elke dag kunnen we daar een prachtige, voedzame tekst lezen en op ons leven leggen. Lees en bezin.  

4. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

5. Broederlijk Delen met Zesde leerjaars, vormelingen en +13.

* Op vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars.

* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

6. Broederlijk Delen: “Huis aan Huis omhaling”. De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen hebben hun omslagen ontvangen. Moedig, getuigend gaan ze van  deur tot deur. Wees mild.

7. Spaanse avond. Het Sint Franciscusjongerenkoor nodigt ons tot hun Spaanse avond op zaterdag 10 maart in de Familiekring.

Terug naar editie overzicht