Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 7 februari
Editie van 14 februari
Editie van 21 februari
Editie van 28 februari
Editie van 7 maart
Editie van 14 maart
Editie van 21 maart

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 

Editie van 7 februari

Gedoopt

* Mathis Thomas, zoon van Sam en Lien Vangheluwe, Vaubanstraat 57, 8900 Ieper

* Estelle Wille, dochter van David en He Mei Juan, Kalfvaart 40, 8900 Ieper

-  Lionel Mylle, zoon van Miguel en Aline Caron, Bellestraat 27, 8908 Vlamertinge.

- Medard Decorte, zoon van Corneel en Jozefien Desot, Kapellestraat 5, 8904 Boezinge

- Sam Debreuck, zoon van Alexander en Lore Vangheluwe, Ravestraat 16, 8904 Boezinge.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie: eerste instapviering.   

Op zaterdag 27 januari hadden we onze eerste instapviering. Leerlingen uit het tweede leerjaar hebben stappen gezet met de eerste communicanten naar hun eerste communie toe. We hebben drie grote stappen gezet.

* Een stap naar Jezus die gedoopt werd in de Jordaan. Vanuit dit doopsel hebben we gedacht aan ons eigen doopsel. In deze instapviering werd ook Lionel Mylle gedoopt.

* Een stap naar Jezus die de kinderen zegent. Bij deze stap kwamen ouders hun kinderen zegenend tegemoet door bij hen een keramiek schaapje op te leggen. In de eerste ouderavond hadden de ouders als aanvraag tot de eerste communie van hun kind  hun naam in een schaapje geschreven. Dit gebaar en deze aanvraag werd zegenend bevestigd door de priester.

* Een stap werd gezet naar de biddende Jezus. Hier werden de drie gebedshuisjes gezegend. Een leerling van elke klas neemt dit huisje mee naar huis. Bij elke eerste communicant blijft dat huisje een week in de huiskring. Van uit dit gebedshuis zal er een week vurig en intens gebeden worden.

Het stramien van een gewone viering werd aangehouden  met zijn vier grote delen: opening van de dienst, dienst van het Woord, dienst van brood en beker en slot van de dienst. Hartelijk dank aan Ludo die de zang verzorgde, de juffen en leerlingen uit de tweedes, de eerste communicanten en hun leerkrachten en allen die voor en achter de schermen gewerkt hebben. 

2. Team. In onze teambijeenkomst van maandag 26 jan. hebben we veel tijd besteed aan de veertigdagentijd. Teamlid Rosa en  pater Boni bezoeken de leerlingen  van onze school. We spreken over Aswoensdag en de veertigdagentijd en geven aan elke klas een vastenkalender. Onder elkaar hebben we afgesproken wie de personen gaat aanspreken om een kruis te dragen op Aswoensdag en wie bij welke lokale handelaar gaat vragen om een collectebus te plaatsen voor Broederlijk Delen.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Aswoensdag. Op 14 febr. is het Aswoensdag. Om 19 u hebben we een eucharistieviering waarin we ons een askruisje laten opleggen en worden de kruisen gezegend die geplant zullen worden op het grondgebied van de parochie. Op het pleintje voor de kerk vertrouwen we een verdord palmtakje toe aan het vuur. Een sterk symbolisch gebaar om te verbranden wat zondig is. Ons een askruisje laten opleggen met deze as wordt dan uitdrukking om nieuw te worden. 

2. Veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

3. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

4. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie. Op Goede Vrijdag 30 maart tijdens de passietocht. Start om 20.15 uur aan de Sint-Pieterskerk.

5. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars. Steun ook mild de huis aan huis omhaling. Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen.  Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars

6. Sober leven.  Er zijn twee vastendagen: Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart. Sober maal: op Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart telkens om 12.00 uur in  Sint-Maartenskring.

7. Chiro. Nu in dit weekend mosselsouper in de Familiekring. Zaterdag 10 febr. vanaf 18 uur en zondag 11 febr. vanaf 11 uur.

Mosselen vvk. €16 –add. €18; koude schotel vvk. €13 add. €15; kinderschotel vvk. €8 en add. €10. Kaarten in voorverkoop: leiding Chiro; Fam. Tiberghein, Fazantenlaan 47 (0499/187144, fam. Dewilde, Dikkebusseweg 38 (057/212375); fam. Leroy, Ter Linden 12, (057/207052)..

8. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

9. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 14 februari

Gedoopt

* Noé Verfaillie, dochter van Guylian en Elyn Vandenabele, Albertstraat 78, 8980 Zonnebeke

* Pippa Cools, dochter van Pieter en Katrien Doms, Doelweg 5, 2990 Loenhout

* Ilano Deschachte, zoon van Jonathan en Samantha Verhille, Geluwesesteenweg 36, 8940 Wervik.

 

Overleden

Annie Allegaert, weduwe van Jan Polfliet, Poperingseweg 107, 8900 Ieper, 88 j.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Lichtmisviering. 

Op zaterdag 3 febr. hadden we de Lichtmisviering voor de drie parochies van de binnenstad: St.-Maarten – St.-Niklaas, Sint Jacob, Sint Pieter  en onze parochie O. L. Vrouw Middelares. Wat onthouden we?

* Een vlotte en opbouwende samenwerking tussen Zuster Lieve, de femma met als contactpersoon Katrien Descamps, de teamleden van onze parochie Ann, Rosa, Imelda, Marc en pater Boni.

* Zuster Lieve had contact opgenomen met de ouders wiens kindje gedoopt werd in één van de parochies van de binnenstad. Roos en Linda waren namens deze parochies lector in de viering. Pater Boni had persoonlijk de  ouders van de dopelingen die van de eigen parochie waren bezocht en er de doopkaars opgehaald. De ouders van de dopelingen die van een andere parochie waren werden aangeschreven. Aan hen werd gevraagd de doopkaars mee te brengen. Met zeerveel waren ze present.

* We telden een zestigtal doopkaarsen die tijdens de “Zingeving: zegening van het licht” in vier beurten werden aangestoken. Het was geen probleem om acht ouders te vinden. om die kaarsen aan te steken. Zuster Lieve had bij de verwelkoming door Katrien (Femma) de paaskaars aangestoken en papa Jeroen had licht genomen aan de Paaskaars. Hij bezorgde aan die acht ouders het Licht van Jezus.

* Ja, Katrien van de Femma en zuster Lieve hadden in samenspraak met de welgroep een mooie gebedsviering uitgeschreven. Liederen, teksten, evangelieverhaal van de opdracht van Jezus in de tempel was goed te volgen op het scherm. Dankjewel Marc voor het bedienen van de PowerPoint, dankjewel Ludo voor de zang.

* Ons teamlid Ann, grootouder Rita, ouder Elien, tiener Jasper en kind Femke baden zeer mooi de voorbeden. Bij elke voorbede gaven de vele broers en zusjes van de dopelingen bloemen aan Maria.

* De zegening van en de opdracht van de dopelingen was een hoogtepunt. Mama Lindsay vroeg aan pater Boni de nieuw gedoopten aan God toe te overtrouwen. Pater Boni mocht die zeer vele kinderen in zijn armen nemen, eventjes omhoog steken en zo Gods zegen vragen over hen.

* Tijdens de zegening waren de broertjes en de zusjes onder leiding van bestuursleden van de Femma gaan kleuren. Fier kwamen ze dan ook na de zegening terug met prachtig gekeurde tekeningen. 

* We baden samen het Onze Vader en ook het Weesgegroet.

* Teamlid Rosa las de slotwens.

* Na de zegen konden de ouders het handje/kruikje, de doopkaars en een bloementje komen halen.

* De receptie in de kerk was weer super; Blije en gelukkige femma’s, teamleden schonken graag een wijntje of fruitsap uit. De zelf gebakken koekjes door Femma werden zeer gewaardeerd.

* We zijn dankbaar dat ter gelegenheid van dit samenzijn God in Jezus zijn Zoon ons zo voelbaar nabij kwam. We vragen aan Maria en Jozef, aan de profeet Simeon en de profetes Hanna  dat het licht van Jezus in ons mag blijven branden.  

2. Lichtmiskaarsen.

* Op vrijdag 2 febr. hebben we tijdens de eucharistieviering om 17.30 de kaarsen gewijd. Met de negen aanwezigen was het een zinvol en vreugdevol gebeuren.

* In de zondagsviering op 4 febr. werden de Lichtmiskaarsen gezegend. Ongelooflijk om te zien hoeveel mensen na de viering een gewijde kaars meenamen. Zoals verleden jaar was er ook nu weer die dame die voor 150 euro gewijde kaarsen vroeg. Dat Gods Licht in ons niet doven mag.  

3. Sint Franciscusjongerenkoor: Concert: “ Onder Boane”. We hoorden niets dan lof over dit concert in de schouwburg van Ieper. Zowel op vrijdag 2 febr. als op zaterdag 3 febr. hebben onze 84 koorleden zichzelf overtroffen. Rondom Koor vertolkte het zo: in beide uivoeringen hebben de koorleden grenzen verlegd. Noch nooit zijn er zoveel mensen, 450, komen kijken en luisteren naar een concert. Proficiat. hartelijk dank aan allen die voor en achter de schermen het beste van zichzelf hebben gegeven. Teveel om op te noemen. Toch graag een bijzondere groet aan Elias Storme, Wieland Bulens en Anggello Gamarra voor de muzikale begeleiding. Natuurlijk aan dirigent Stijn en de negen anderen van Rondom koor een hartelijke dank.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Aswoensdag. Vandaag 14 febr. is het Aswoensdag. Om 19 u hebben we een eucharistieviering waarin we ons een askruisje laten opleggen en worden de kruisen gezegend die geplant zullen worden op het grondgebied van de parochie. Op het pleintje voor de kerk vertrouwen we een verdord palmtakje toe aan het vuur. Een sterk symbolisch gebaar om te verbranden wat zondig is. Ons een askruisje laten opleggen met deze as wordt dan uitdrukking om nieuw te worden. 

2. Veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

3. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

4. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie. Op Goede Vrijdag 30 maart tijdens de passietocht. Start om 20.15 uur aan de Sint-Pieterskerk.

5. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars. Steun ook mild de huis aan huis omhaling. Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen.  Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars

6. Sober leven.  Er zijn twee vastendagen: Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart. Sober maal: op Aswoensdag 14 februari en Goede Vrijdag 30 maart telkens om 12.00 uur in  Sint-Maartenskring.

7. Koffiestop. Op vrijdag 23 februari tussen 12.30 uur en 16.00 uur in de cafetaria van het  psychiatrisch ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16.

8. Doopavond. Op vrijdag 16 februari om 19.30 u gaat de doopavond voor onze pastorale Eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle door in Franciscushuyze.

9. Verloofden. Op vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 21 februari

Gedoopt

* Eleana Angillis, dochter van Christof en Nisha Denudt, Europalaan 18, 8900 Ieper

* Jayden Dehollander, zoon van Anissa Dehollender, Roesbruggestraat 9, 8972 Proven

* Julian Kestelyn, zoon van Roel en Ruth Decramer, Capucienenstraat 56, 8900 Ieper

* Elias Vandamme, zoon van Korneel en Stephanie Degyse, Dikkebusseweg 231, 8900 Ieper.

 

H. Communie.

Op vrijdag 2 maart brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.  

 Wij gedenken dankbaar.

1. Chiro. Tijdens het weekend van 10 en 11 febr. hield onze Chiro hun jaarlijkse mosselsouper. Om een drievoudige reden werd het een groot succes.

* Er waren zo maar eventjes 450 personen, groot en klein, die present tekenden voor de lekkere mosselen, koude schotel of kinderschotel.

* De sfeer was uitermate gezellig, spontaan. Het werd een echt ontmoetingsfeest. De Chiro voelde zich bevestigd.

* De leiding, jongens en meisjes, oud leiding  hebben weer eens laten aanvoelen dat het kan vanuit een groot enthousiasme en door het geloven in eigen mogelijkheden  er een mooi feest van te maken. Proficiat.

2. +13 Tom Catry stuurde ons de volgende verslagen door.

* Activiteiten  Januari

Door de examens van de leiding waren er deze maand geen activiteiten voorzien. Dit hield ons echter niet tegen om voor onze Jongsten en Middelsten ons lokaal om te toveren naar een knusse cinemazaal. Voor de Jongsten en Middelsten was er namelijk een film voorzien. Voor de Oudsten werd er besloten om er een Wii-avond van te maken. Eerste werd er guitar hero gespeeld, daarna schakelden we over naar Mario Kart waarbij er telkens 4 gastjes tegen elkaar konden spelen. Dan kregen we opeens de drang om te dansen en Just Dance werd het. Vooral Robin haalde zijn prachtige dansmoves boven. We sloten de avond af met guitar hero.

* Schaatsavond 2018

Op vrijdag 2 februari vertrokken we met de gasten naar Finladia om onze jaarlijkse schaatsavond te realiseren. We zijn blij dat na al die tijd de schaatsavond nog steeds een van onze favoriete activiteiten is bij onze gasten. Na ons schaatsplezier eindigden we nog in de bar van Finladia met een hapje en drankje waarna we weer konden rekenen op het vervoer van enkele leiding en ouders om veilig terug in Ieper te raken. Wederom was het een geslaagde activiteit.

3. Schoolbezoek.  Langs deze weg bedanken teamlid Rosa en pater Boni de schooldirectie, de leerkrachten en alle leerlingen om hun luisterbereidheid en grote ontvankelijkheid voor de gebrachte boodschap. We hebben de zin van de veertigdagentijd toegelicht. Aan elke klas werd er vanuit de parochiegemeenschap een vastenkalender gegeven. Een woord, een wegwijzer  voor elke dag in de veertigdagentijd. Rosa bezocht al de leerlingen van de tweedes, derdes, vierdes en vijfdes leerjaren. Pater Boni bracht een bezoek aan de drie eerste leerjaren en de twee zesdes.

4. Teamleden. In voorbereiding op de veertigdagentijd gingen teamleden mensen aanspreken om een kruis te dragen in de Aswoensdagviering. Imelda had de collectebussen met het logo van Broederlijk Delen klaar gemaakt. Deze collectebussen werden door teamleden bij de lokale handelaars geplaatst.

5. Kerkgangers. In het weekend voorafgaand aan Aswoensdag werd aan de kerkgangers een infoblad bezorgd met de vastenactiviteiten. Er werd ook gevraagd  er enkele meer mee te nemen en die in de brievenbus te steken bij buren en vrienden. Toch wel mooi dat we op zulk een eenvoudige wijze verkondigers mogen zijn van de Blijde Boodschap.

6. Eerste Communie. We zijg begonnen met het stappenplan. In tien stappen gaan ouders, school en parochie de weg naar de eerste communie. Elke stap wordt eerst thuis door de ouders met hun kind doorgenomen. In de klas wordt die stap door de juffen verder uitgewerkt en opgevolgd door pater Boni. In de week van 30 jan. tot 5 febr. werd thuis die eerste stap besproken. Fijne voorbereiding beste ouders.  

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu in de eerste week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd in het kerkelijk jaar. Het is een tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning. - We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  Op woensdag 21 maart om 19 u. in de kapel van de Frezenberg: conferentie door Mgr. Lode Aerts. Als pastorale eenheid nemen we deze conferentie als onze jaarlijkse vastenconferentie.

4. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”. Enkele concrete werkpunten

* Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor Br. Delen bij onze locale handelaars.
* Steun ook mild de huis aan huis omhaling.
* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en anderen, op bepaalde wijken rond, voor Broederlijk Delen. 
* Vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars.
* O
p vrijdag 23 februari tussen 12.30 uur en 16.00 uur koffiestop in de cafetaria van het  psychiatrisch ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16.
* Op vrijdag 2 maart Filmvoorstelling. Zie elders in dit Kerk en Leven.

5. Sober leven.  Sober leven is een bijzonder kenmerk  van de veertigdagentijd. We leven niet alleen van brood maar ook van elk woord dat komt uit de mond van God. Eten en drinken is geen doel op zich maar een middel. Met weinig kunnen we voldoen aan de meest noodzakelijke behoeften van het lichaam.

7. Weekend liturgie.  In de weekendliturgie hebben we weer de drempelliturgie en zal de veertigdagentijd ook visueel sterk onder de aandacht gebracht worden. Wat staat er op het menu? .

8. Verloofden. Nu vrijdag 23 februari hebben we in Franciscushuyze een verloofdeavond. Koppels die in 2018 voor de kerk huwen worden uitgenodigd. 

 Terug naar editie overzicht


Editie van 28 februari

H. Communie.

Op vrijdag 2 maart brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.  

 Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel. Poverello

Catechist Jef Coulembier stuurde ons volgend verslag.

“Vormelingen van de O.L.V.-Middelaresparochie in het spoor van Sint-Franciscus. Dinsdag 13 februari om12.30 uur verzamelen we in de Madeliefjeslaan. In de garage van Pater Boni verdeelt Rosa de vormelingen over de auto’s van catechisten en bereidwillige ouders. Enkele vormelingen zoals Caitlin en Keithy hebben thuis opgeruimd en wat speelgoed en kleren ingepakt samen met een reuzen pluchen beer om in Poverello af te geven.

Tegen 13.30 uur arriveren we op het adres: Spoorweglaan 26 in Kortrijk. De meegebrachte spullen worden afgegeven en dankbaar aanvaard. We beklimmen de trappen tot op de hoogste verdieping. Daar staat Lieve ons te woord, geruggesteund door twee stagiaires die voor de powerpoint en de projectie zorgen. Hoe is het allemaal begonnen? Eén van de vormelingen wijst naar de foto met een man, een man met een kruisje op de borst. Geen gewoon kruisje maar een Franciscuskruis, ééntje met een T-vorm. Dat kennen we uit het verhaal over Sint-Franciscus dat Pater Boni vertelde op de vormelingendag.

Alles begon bij de vermaarde dokter Jan Vermeire die – eens gepensioneerd – wilde profiteren van zijn pensioen en zijn geld. Hij kocht een buitenverblijf in de Ardennen en genoot van zijn pony’s. Tijdens een misviering werd hij getroffen door de woorden van de pastoor over de zin van het lijden van Jezus Christus. Dat gaf zijn leven een andere wending. Hij bouwde een hut en verbleef er één jaar in afzondering. Daar groeide de idee om Poverello op te starten in navolging van Franciscus. Poverello is een Italiaans woord dat ‘kleine arme” betekent.

Jan Vermeire kon beschikken over een lokaal van een Brussels Kapucijnenklooster. Daar kon hij de lokale daklozen en kansarmen ontvangen en brood en soep te geven. Dan kwam de idee om ook warme maaltijden te maken en voor logies te voorzien. In andere gemeenten werden ook Poverello-huizen geopend. Jan Vermeire kocht het huis in Kortrijk waar we de  info kregen en rondgeleid werden. De benedenverdieping kenden we al want toen we aankwamen,  zaten de gasten bij elkaar om samen te genieten van een kopje koffie na de maaltijd waarvoor ze één € hadden betaald. We bezoeken de keuken, passeren de douches en zien door een open deur de plaats waar behoeftigen kleren en voedselpakketten kunnen krijgen.

Terug naar de auto’s en naar Gullegem. De ijspiste Finlandia is door enkele vormelingen gekend. Ze kunnen naar hartenlust schaatsen samen met Rosa en Francine terwijl de andere catechisten en ouders boven in de kantine naar het schaatsgebeuren kijken. We hebben geluk dat er geen overrompeling is en er dus schaatsruimte in overvloed is. Stipt om 17.30 uur staan we terug in de Madeliefjeslaan”

2. Aswoensdag. Op woensdag 14 febr. waren we met zeerveel in de kerk voor de Aswoensdagviering. Er waren wel minder kinderen dan verleden jaar. Op het pleintje voor de kerk werden de verdorde palmtakjes in het vuur geworpen onder het toeziend oog van de vuurmaker André Verstraete. We hebben verbrand wat zondig, onaf en onvolmaakt was. Met de as van deze verdorde palmtakjes hebben we ons een askruisje laten opleggen. Dit werd een teken van echt opstaan uit as en puin om een leven op te bouwen in verbondenheid met God, de medemens, de natuur. In de eucharistie lieten we ons beroeren door het woord uit de Schrift en ons sterken in de tekenen van brood en wijn. De achttien kruisen werden door achttien kruisdragers in een kring rond het altaar gebracht.

De kruisen werden gezegend en de opschriften weerklonken als een levend woord, een wegwijzer in deze  veertigdagentijd.

3. Achttien kruisen. We kunnen er niet naast kijken. Dank zij Georges Creus en Fernand Deman werden die achttien kruisen op donderdag 15 febr. op privégrond geplaatst op het grondgebied van de parochie. We hebben in de Aswoensdagviering God gevraagd dat de opschriften ons helpen een betere mens te worden.

4. Doopavond. Het was aan ons,  Imelda Debouvere en pater Boni,  om op vrijdag 16 febr. de maandelijkse doopavond van de pastorale eenheid en de federatie Langemark-Poelkapelle te leiden in Franciscushuyze. Er waren elf gezinnen die in de komende weken, maanden hun kindje laten dopen. In een tweerichtingsverkeer gingen we samen op weg naar de diepte van het doopsel.

Imelda stelde ook nu weer de vraag: “En wat na het doopsel? Hoe gaan jullie uw kind gelovig de weg van Jezus helpen bewandelen? Op de vraag: hoe hebben jullie deze doopavond ervaren was er een eensgezinde grote tevredenheid. Voor velen een leerrijke avond, voor anderen een opfrissing van het rijke doopgebeuren en men was dankbaar dat zoveel jonge mensen zich gelovig durfden uitdrukken.

5. Pib. Vooruitlopend op zijn afscheid in september 2018 was het nu de beurt aan het dagelijks bestuur van de Pib om samen te komen in Franciscushuyze. Pater Boni drukte zijn waardering en dankbaarheid uit voor al die jaren dat hij proost mocht zijn van de PIB (de vroegere KWB) en in alle bijeenkomsten  de gelegenheid kreeg om de christelijke boodschap mocht laten doorklinken. Hij was ook dankbaar dat bij zijn afwezigheid in bijeenkomsten en vergadringen mensen als Kurt en Pol de christelijke boodschap te laten klinken. Na een korte vergadering schoof men aan tafel. Zoals bij alle grote ontmoetingen werden er van beide kanten geschenken uitgewisseld. Thomas Tilman verwoorde het als volgt: “Hallo Pater Boni bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor de sublieme ontvangst van ons bestuur op maandagavond. Sorry voor mijn laattijdige aanwezigheid, ik heb het mij alleszins niet beklaagd en dank mijn "barmhartige Samaritaan". Het eten was voortreffelijk (een grote chapeau aan Georges en Magda) en het gezelschap en gastheer buitengewoon. Merci voor de attenties en veel groeten.”

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu in de tweede week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We hadden 50 vastenkalenders besteld. Ze zijn allemaal de deur uit. Elke dag kunnen we daar een prachtige, voedzame tekst lezen en op ons leven leggen. Lees en bezin.  

4. Broederlijk Delen.  Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

5. Broederlijk Delen met Zesde leerjaars, vormelingen en +13.

* Op vrijdag 2 maart  om 19.30 uur in de Familiekring: “Bonte Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars.

* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

6. Broederlijk Delen: “Huis aan Huis omhaling”. De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen hebben hun omslagen ontvangen. Moedig, getuigend gaan ze van  deur tot deur. Wees mild.

7. Spaanse avond. Het Sint Franciscusjongerenkoor nodigt ons tot hun Spaanse avond op zaterdag 10 maart in de Familiekring.

Terug naar editie overzicht


Editie van 7 maart

Gedoopt

* Oona Goven, dochter van Gianni en Emely Behaeghel, Rijselstraat 46, 8953 Wijtschate

* Milena  Baratto, dochter van Steve en Stephanie Lemaire, Menenstraat 19, 8980 Zonnebeke.

 

Overleden

Marc Dejonghe, echtgenoot van Marleen Ghyselen, Ter Linden 9, 8900 Ieper, 57 j.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie: inzoomen op Jezus

In tien stappen bereiden we met het driespan: ouders, school en parochie onze eerste communicanten voor op hun eerste communie. In stap twee zoomen we in op Jezus. Aan de hand van drie prentkaarten: Jezus wordt gedoopt, Jezus zegent de kinderen en Jezus stilt de storm op  het meer dringen we dieper door in wie Jezus eigenlijk is. Op dinsdagnamiddag 20 febr. mocht pater Boni in de drie leerjaren, in 1C geholpen door de ouders Aline Caron ( mama van Lionel Mylle) en Charlotte Gekiere ( mama van Jentl Desmet), vanuit deze drie verhalen inzoomen op Jezus. De eerste communicanten werden stil en kwamen in de ban van die beminde, liefdevolle en bezorgde Jezus.

2. Vormsel. Op woensdag 21.02. kwam de catechistenploeg samen in Franciscushuyze. De kruisjesoplegging werd voorbereid en uitgeschreven. De vormselwerking werd geëvalueerd. De afspraken voor het bezoek bij de pottenbakker werden gemaakt. De rondgang voor broederlijk delen werd ook in kaart gebracht.

3. Verloofdeavond. Op vrijdag 23 febr. hadden we onze jaarlijkse verloofdeavond. Er waren 11 koppels aanwezig die in de loop van 2018 voor de kerk zullen huwen. Van die elf koppels waren er vijf vanuit het arbeidsveld van priester Mathias Parret aanwezig en zes in wiens huwelijksviering pater Boni voorgaat. Vier grote thema’s werden in het midden gebracht.

1. Verschilpunten kennen en overbruggen.

2. Communicatie binnen het huwelijk.

3. Seksualiteit.

4. Het huwelijk als een sacrament en roeping.

De avond werd geleid door het koppel diaken Bart Lefever en zijn echtgenote Katrien Demuijnck en door pater Boni. Gezien het feit dat pater Boni voor de laatste maal de  avond hielp leiden was priester Mathias aanwezig als aflossing van de wacht.

De verloofden waren allen enthousiast over het verloop van de avond. 

 We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de derde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  

4. Broederlijk Delen.  

* Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

* Op zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

* De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen gaan moedig, getuigend van  deur tot deur. Wees mild.

5. Spaanse avond. Het Sint Franciscusjongerenkoor nodigt ons tot hun Spaanse avond op zaterdag 10 maart in de Familiekring.

6. Vormsel. Op zondag 18 maart hebben we om 10 uur een bijzondere viering. In deze viering geven de 44 vormelingen hun naam op en ontvangen ze een kruisje.

Terug naar editie overzicht


Editie van 14 maart

 Gedoopt

* Liam Rubrecht, zoon van Thomas en Mindy Dubois, Hazewind 10, 8647 Lo.

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel: Pottenbakker.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 febr. hebben onze vormelingen een bezoek gebracht  aan de pottenbakker. Niet alleen een bezoek maar ook een werkmoment. Al knedend kwamen ze op het spoor van God die als Schepper met veel geduld en liefde  de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Jef Coulembier, catechist, stuurde ons volgende verslag.  

“ Vormelingen O.L.V.-Middelares: bezoek aan de pottenbakker

Vrijdag 23 februari, 17 uur.  Afspraak in de Omloopstraat nr. 9. De kunstige brievenbus verraadt dat hier een kunstenaar woont. En inderdaad, we worden hartelijk ontvangen door Marc Maes, pottenbakker, en zijn vrouw Christiane, glazeurder. Eerst krijgen we uitleg over het boetseren met klei en het bakken van de kleiwerken. Hiervoor hebben we AARDE nodig, de klei. Verder het WATER om de klei kneedbaar te maken en dan de LUCHT om het kleiwerk te drogen. Ten slotte het VUUR, de hitte die nodig is om de klei zo hard als steen te maken. De vier ELEMENTEN dus!

Marc geeft nog enkele tips en we kunnen aan het werk aan een lange tafel met voor iedereen een blok klei, een ronde werkplank en kleischrapers en –pennen.

De meeste vormelingen hadden al een idee in het hoofd. Dat idee in een heus en bakbaar kleiwerkje omzetten, is echter een ander paar mouwen. Er zijn enerzijds de ‘schouwers’ die vanuit één stuk klei werken en anderzijds de ‘bouwers’ die stukjes klei aan elkaar plakken.  Dat ‘plakken’ betekent letterlijk met eigen speeksel. Hoe dan ook, iedereen heeft een eigen werkje gemaakt. Tegen het vormsel op 19 mei zullen de werkjes gebakken en geëmailleerd worden met glazuur. Ondertussen worden de kruisjes hier gemaakt en zullen tegen de kruisoplegging van  zondag 18 maart  klaar zijn. Dank je wel Marc en Chris”.

2. Broederlijk Delen: zesde leerjaren: Bonte Talentenavond.

De leerlingen van de zesdes hebben hun talenten ingezet om ons in twaalf nummers een onvergetelijke avond te bezorgen. Het mooiste talent dat ze ons die avond bezorgd hebben was hun inzet voor Broederlijk Delen. Onze negenendertig leerlingen met hun leerkrachten, helpende ouders en fantastisch publiek verdienen een grote pluim en een zeer warme groet van de boeren uit Oeganda.

Die vrijdag 2 maart was het spekglad op de Belgische wegen en uiteraard ook in en rond de Familiekring in de Crescendostraat. En toch zat de zaal vol. Ouders, grootouders en vrienden gaan door weer en wind om hun artiesten aan te moedigen. Gaan ze ook door weer en wind voor Broederlijk Delen?     

3. H. Communie, overlijden en verhuis naar een rustoord. 

Wij gedenken dankbaar dat elke eerste vrijdag pater Boni, een teamlid of Monique Vanhaverbeke de H. Communie brengt bij zieken en bejaarden. Door een intrek te nemen in een rustoord en door overlijden wordt de groep wat kleiner. Zo is op 29 december Camille Deltombe, echtgenoot van Marie-Louise Derycke, Fazantelaan 19 overleden in de ouderdom van 90 jaar. Ouderen of zieken die verlangen de H. Communie te ontvangen kunnen contact opnemen met pater Boni of een teamlid.

4. De Ieperse lucht ingeademd. Van maandag 26 febr. tot vrijdag 2 maart had op het domein Menas van de broeders van Liefde in Sint-Maria-Aalter het provinciaal kapittel plaats van de Minderbroeders kapucijnen. Er werd een nieuw bestuur gekozen. Vier van de vijf medebroeders  uit de raad hebben lange tijd of een ietwat kortere tijd in Ieper doorgebracht. Nieuw bestuur: de broeders Adri Geerts als provinciale overste, Kenny Brack als vicaris provinciaal, raadsleden werden Luc Vansina, de Pool Tomasz Okon en Klaas Blijlevens. We wensen hen veel zegen en alle goeds toe in dienst van onze provinciale fraterniteit.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de vierde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Elke vrijdag in de veertigdagentijd is er in de kerk kruisweg. Imelda en Monique gaan voor in deze kruisweg. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We gaan naar de vastenconferentie gegeven door onze bisschop Lode Aerts op woensdag 21 maart om 19.30 u in de kapel van de Frezenberg. Zie algemeen nieuws.

4. Broederlijk Delen.  

* Dit jaar delen we met Oeganda. “Help honger uit de wereld”.

* Nu zaterdag 17 maart  vanaf 9.30 uur komen kandidaat vormelingen en +13 op bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen. 

* De vrijwilligers die rondgaan voor Broederlijk Delen gaan moedig, getuigend van  deur tot deur. Wees mild.

5. Vormsel. Op zondag 18 maart hebben we om 10 uur een bijzondere viering. In deze viering geven de 44 vormelingen hun naam op en ontvangen ze een kruisje.

6. Eerste Communie. Op zaterdag 24 maart om 18 uur hebben we de tweede instapviering voor onze eerste communicanten. De eucharistieviering zal grotendeels in het teken staan van de palmwijding en het lijdensverhaal.  

Terug naar editie overzicht


Editie van 21 maart

H. Communie.

Op vrijdag 6 april brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 

Overlijden

* Lucien Woussen, weduwnaar van Suzannze Leire, Huize Wieltjesgracht, 87 j.

* Omer Laire, echtgenoot van Godelieve Baes, Capucienenstraat 43, 8900 Ieper 85 j.  

 

Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel:

* Vijfde beurt. We staan in volle bewondering voor onze catechisten. Het is nu al de vijfde thuisbeurt die achter de rug ligt. Met veel enthousiasme willen onze catechisten hun toevertrouwde jongeren naar het vormsel begeleiden. In en door de vele activiteiten in groep voelen onze jongeren zich door elkaar en catechisten gedragen.

* Zondagse eucharistieviering. Bij het opstellen van het jaarprogramma  hadden we ons voorgenomen om in een gewone zondagse eucharistieviering de vormelingen de taken toe te vertrouwen van misdienaar, lector en andere taken. Het catechesegezin van Jef en Francine deed dit op zondag 11 maart voor een tweede keer. De drempelliturgie in de veertigdagentijd was een buitengewone gelegenheid om de vormelingen erbij te betrekken. Aan het Onze Vader kwamen zij ook in een kring rond het altaar staan samen met de aanwezige ouders, catechisten en mensen van de kerkfabriek. Het warm applaus dat ze kregen was echt bemoedigend.

2. Spaanse avond – Sint Franciscusjongerenkoor.

Op zaterdag 10 maart waren met een tweehonderdtal in de Familiekring om deel te nemen aan deze maaltijd. Een grote proficiat aan de mensen van “Rondom Koor” die gezorgd hebben voor een heerlijke Spaanse maaltijd. De sfeer was opperbest, veel helpende handen. Dankjewel.

3. Broederlijk Delen: huis aan huis omhaling. Met grote bewondering en dankbaarheid kijken we naar onze mensen die van deur tot deur rondgaan voor Broederlijk Delen. Bij het schrijven van deze regels (12.03.2018) zijn er reeds drie personen die hun grote omslag hebben binnengebracht.  

 

We zien verlangend uit naar.

1. Veertigdagentijd. We zijn nu al in de vijfde week van de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een sterke tijd van intens gebed, sober leven, bezinnen en broederlijk delen.

2. Kruisweg. Op 23  maart hebben we in de kerk de laatste kruiswegoefening in deze veertigdagentijd. 

3. Bezinning.  We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen.  We gaan naar de vastenconferentie gegeven door onze bisschop Lode Aerts op woensdag 21 maart om 19.30 u in de kapel van de Frezenberg. Zie algemeen nieuws.

4. Goede Week. Nu zaterdag/zondag 24 en 25 maart begint de Goede Week.

Mogen we jullie uitnodigen om de diensten van de Goede week met een grote ingekeerdheid te volgen. In Kerk en Leven vinden jullie de plaatsen en de uren waarop in onze kerken van de plaatselijke gemeenschappen de diensten gevierd worden.

5. In onze kerk O. L. Vrouw Middelares 

* Palmzondag: zaterdag 24 maart 18 u en zondag 25 maart om 8.30 u :

* Witte Donderdag: donderdag 29 maart om 8.30 u schoolviering en om 19 uur Witte donderdagviering.
* Goede Vrijdag:
vrijdag 30 maart om 15 uur: Goede Vrijdagviering.
* Paaszaterdag: zaterdag 31 maart om 18 u Paaswake

* Pasen:  1 april: 8.30 uur Eucharistieviering.
6. Parochiaal koor en Goede Week.

Hartelijk dank aan ons parochiaal zangkoor dat naast het mee opluisteren  van de Paaswake in de kathedraal de volgende  diensten opluisteren in onze eigen kerk.

* Zondag 25 maart 8.30 u palmzondag.  

* Donderdag 29 maart om 19 u Witte Donderdagviering.

* Zondag 1 april om 8.30 u Paasviering.

7. Eerste Communie. Op zaterdag 24 maart om 18 uur hebben we de tweede instapviering voor onze eerste communicanten. De eucharistieviering zal grotendeels in het teken staan van de palmwijding en het lijdensverhaal. 

8. Samana: Op dinsdag 27 maart komen we als samamaleden samen in de Familiekring om 14.30 u. In de eucharistieviering die in het teken staat van op weg naar Pasen wordt aan hen die er voor in aanmerking komen het sacrament van de zieken toegediend. Na de viering is er koffietafel

9. Okra-Paasfeest. Op dinsdag 10 april om 14 u in de Familiekring viert onze Okra hun paasfeest: eucharistie, koffietafel met de alom gekende en gewaardeerde tombola. Inschrijven voor 21 maart bij Gisquiere Antoine. We vragen 8 euro voor de leden en niet-leden 11 euro. .  

10. Vormelingen-5-daagse. Op vrijwillige basis gaan onze vormelingen op vijfdaagse. Een heel sterk bezinnend gebeuren. Deze vijfdaagse gaan door van 2 tot 7 april in de Touwladder te Dadizele.

11. Sint-Sixtus -  West-Vleteren. Op dinsdag 10 april gaan onze vormelingen naar de abdij van Sint Sixtus. Hier komen ze op het spoor van wat bidden betekent en zoeken naar de zin van het God gewijde leven.

 12. H. Antonius.  Ook dit jaar volgen we weer de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Op die negen dinsdagen komen we om 17.30 u samen in de weekkapel: gebeden tot de H. Antonius, eucharistie, homilie. De eerste van de negen dinsdagen is op dinsdag 17 april. Noteer reeds.  

Terug naar editie overzicht