LINKS

Terug naar de startpagina

Op onze parochie hebben  reeds tal van parochiale werkgroepen en verenigingen hun eigen website.
We verwijzen hier graag door.


JONGERENWERKING   +13  en  +15
www.plusdertienieper.be
VORMSELCATECHESE 
www.vormselolvmiddelaresieper.be
PIB
www.pib-olv-ieper.be
Sint-Franciscucusjongerenkoor:
Contactpersoon is Stijn Decramer
    Lijnwaadstraat 12 - 8900 Ieper
  email:  sfjk@hotmail.com
www.everyoneweb.com/SFJK
Kalender van de parochie
www.parochie-olv-middelares-ieper.be
Ons Tehuis, Poperingseweg 30
http://www.onstehuis.net/
V.Z.W. MATTHIJS, Vinkenlaan 3
http://vzwmatthijs.be/
DEN OMMELOOP,  Poperingseweg 28b + c
en andere locaties   
   
http://www.denommeloop.be/
HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS H. HART
http://www.hhartieper.be/nl/
DE IEP – WIKHOF    Poperingseweg 34
http://www.cjthuizen.be/deiep/
BEGELEID WONEN 'DE OVERWEG' Poperingseweg 71A    
WINKEL H. HART  't één & 't ander
Verkoop van producten uit de ateliers H. Hart
http://www.teenentanderieper.be/
CHIRO http://chiroieper.weebly.com/
BASISSCHOOL DE CAPUCIENTJES http://www.capucienen.be/nl/