PAROCHIE 50 JAAR  -   JUBELJAAR

Terug naar startpagina


Naar aanleiding van 50 jaar parochie OLV-Middelares Ieper werd in 2008, het jubeljaar,
een naslagwerk gemaakt met een beknopte geschiedenis van de parochie.

Samensteller: Ghislain Lacante
Ieper, januari 2008


Inhoudstafel

Voorwoord

Inleiding

Deel 1    Kapucijnen in Ieper 17de en 18de eeuw
Deel 2    De kapucijnen te Ieper na W.O. I
Deel 3    Nieuwe parochie

 
Bronnen:

“Kapucijnen in de Nederlanden”; Pater Hildebrand
 “De Kapucijnen 50 jaar te Ieper”; Pater Hildebrand
 “Ieper door de eeuwen heen”; J.E. Cornillie.
“Vox Minorum” Tweemaandelijks tijdschrift, nieuwsbulletin van de Kapucijnen.
 Archief van de Kapucijnen te Ieper.
 Onthaalbrochure van de parochie O.L.V.-Middelares.
 “Vrede en Alle goeds”, tweejaarlijks contactblad op de parochie O.L.V.-Middelares.

         Nr. 34, p. 27
        
Nr. 37, p. 23 en 24
        
Nr. 38, p. 19
        
Nr. 40, p. 20, 23, 30
        
Nr. 42, p. 20
        
Nr. 46, p. 21
        
Nr. 48, p. 27 en 29
         
Nr. 50, p. 23 en 25
        
Nr. 52, p. 20 en 23

 
We kregen toelating tot publicatie van fotomateriaal of teksten van:

 

Gilbert Bossaert - Roger Dumont - Johan Pype - Lieve Dekeuwer - Pater Boni Van Looveren - Pater Kenny Brack - Ludo Geloen - Rosa Desmet - Maria Constandt - Herman Verbeke

Met dank aan Pater Boni Van Looveren die het voorwoord schreef
en dank aan allen die mij op welke wijze dan ook geholpen hebben bij het samenstellen van dit naslagwerk. 

Ghislain Lacante 

Ieper, januari 2008.