STERKE TIJDEN DOOR HET JAAR en BIJZONDERE VIERINGEN

Terug naar startpagina


Lichtmis
Meimaand

Eerste communie
Heilig Vormsel

Lichtmisviering.  

Op zaterdag 30 jan. had om 15 u in onze kerk de Lichtmisviering plaats. Deze viering werd gedragen door onze plaatselijke gemeenschap van O.L.Vrouw-Middelares met de plaatselijke gemeenschappen van de binnenstad: St.-Maarten - St.-Niklaas, Sint-Jacob en Sint-Pieter in een sterke samenwerking met de Femma van O.L.Vrouw-Middelares. De families waar een kindje werd gedoopt tussen Lichtmis 2015 en Lichtmis 2016 werden uitgenodigd door een bezoek of een schrijven.  Naar we hoorden gebeurde dit voor de binnenstad door Zuster Lieve, Roland, Annemie en Roos. Pater Boni bezocht al de families van O.L.Vrouw-Middelares  waar een kindje in die periode werd gedoopt. Hij dankt alle families voor het gastvrij onthaal. Hij  haalde ook de doopkaarsen op. Voor hen die van elders waren en in deze plaatselijke gemeenschap werden gedoopt werden aangeschreven. Pater Boni, zuster Lieve, de teamleden van O.L.Vrouw en Katrien Descamps vanuit de Femma hebben deze viering voorbereid. Zuster Lieve en Katrien Descamps hebben de viering uitgeschreven en de PowerPoint samengesteld: een juweeltje. de PowerPoint werd door Marc deskundig in ons midden gebracht. Naar we hoorden was het een prachtige viering. Er was heel veel volk, ook grootouders, peters en meters. Pater Boni mocht samen met een familie binnenkomen. Men kon alles heel goed volgen op het scherm. Wat een zegen die grote schermen. Bij de video van de opdracht in de tempel nam zuster Lieve ons gedreven mee in dit grote verhaal. Ondertussen waren reeds door vier vaders al de doopkaarsen aangestoken. Linda vanuit St.-Maarten - St.-Niklaas, Roos vanuit Sint-Jacob, de teamleden Ann, Roza, Imelda en de Femma vanuit O.L.V.-Middelares namen ons mee in de zeven vlammetjes, de voorbeden en zegenwens. De broertjes en zussen van de dopelingen brachten bloemen aan en mochten daarna gaan tekenen en kleuren. We bewonderden achteraf hun tekeningen en toen hebben we hand in hand het Onze Vader gebeden. Pater Boni mocht 49 kinderen in de handen nemen en op voorspraak van Moeder Maria en Jozef aan God toevertrouwen. We dachten ook aan de zes kinderen die zouden komen maar ziek waren of door omstandigheden niet konden aanwezig zijn. Vanuit de plaatselijke gemeenschap  O.L.Vrouw waren er 36 kinderen hier gedoopt en aanwezig.

Na de viering werd er een bloementje aangeboden, een drankje en kon men de doopkaars ophalen 

alsook het handje of het kruikje.

Hartelijk dank aan allen die geholpen hebben aan deze viering. Een bijzondere dank aan de Femma, sterk vertegenwoordigd,  voor de receptie en logistieke steun in samenwerking met onze teamleden. De onkosten voor bloemen en receptie worden gedragen door de Femma en O.L. Vrouw-Middelares. Wij bidden om Gods zegen over al deze kinderen en hun families.


L


MEIMAAND

Bidden aan de Mariakapelletjes. Hier de eerste beurten

° Maandag 7 mei: Kapelletje  aan ’t Hoeveke, Familie Wydhooge 

° Maandag 14 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat, Familie Jaecques

° Woensdag 16 mei: Pannenhuisstraat 34  Familie Debergh

* Afsluit van de meimaand Op donderdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kapel van de Frezenberg met heel de pastorale eenheid.

4. Meibedevaarten. Onze Okra heeft hun meibedevaart op dinsdag 15 mei naar Dadizele en onze samana gaat op bedevaart ook naar Dadizele op dinsdag 22 mei.

EERSTE COMMUNIE
Op donderdag, Hemelvaatdag, 10 mei 2018  vieirng 10.00 uur

HEILIG VORMSEL
Op zaterdag 1mei   eerste viering om 14.00 uur en tweede viering om 17.00 uur
Vormheer: Bisschop Lode Aerts